News & Blog

Változatos vélemények 2024 előtt.

A KKVHÁZ év végi cikkében arra kértük legfontosabb partnereinket, bizottságvezetőinket, hogy adjanak egy rövid helyzetképet, milyen volt számukra, szakterületünk számára 2023, és hogyan tekintenek a 2024-es év felé. Megkérdeztük tőlük azt is, ők mit kérdeznének a mesterséges intelligenciától.
Az AI válaszolt is, érdemes elolvasni.

Dr. Bartók István
egyetemi docens

Soproni Egyetem
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
A KKVHÁZ Képzés Bizottságának elnök

A magyar felsőoktatás rendkívül dinamikus időszakot él át az elmúlt években, így 2023-ban is. Nehéz lenne rangsorolni a változások fontosságát de, talán érdemes a vezető intézmények nemzetközi megítélésében megjelenő markáns változásokkal kezdeni. A hírek alapján számos magyar egyetem javította helyezését a nemzetközi rangsorokban, ami az intézmények erőfeszítéseinek egyfajta objektív értékelésre építő visszajelzését adja.

Talán, azonban ennél is fontosabb „piaci” visszajelzést jelent, hogy nőtt az érdeklődés a meghirdetett képzések iránt a felvételik során. Ennél a kérdésnél érdemes kiemelni, hogy az intézmények szabadsága növekedett a képzési ajánlatuk és a felvételi szabályok meghatározása terén, amire pozitív visszajelzést adott a megcélzott közönség.

Rendkívül sajnálatos és az érintettek felháborodását kiváltó fejlemény, hogy egyelőre nem zárult le megnyugtató módon a vita a magyar felsőoktatási intézmények hallgatóit, oktatóit, kutatóit uniós szinten diszkrimánáló elgondolások ügyében.

Csak remélhető, hogy az értelmetlen és káros támadások megszűnnek.

2023 értékelése tehát, jelenleg vegyes képet mutat.

Kérdés a mesterséges intelligenciához:
Milyen volt a magyar felsőoktatás éve 2023-ban?


A magyar felsőoktatás 2023-as éve számos változást hozott magával. A legfontosabb változás a felsőoktatási felvételi rendszer átalakítása volt. 2023-tól a nyelvvizsga-kötelezettséget kivezették, és az egyetemek határozhatják meg, hogy milyen tevékenységekért, eredményekért jár többletpont a felvételin. Emellett a tanulmányi pontok és az érettségi pontok számításánál figyelembe vehető tantárgyak körét is az egyetemek határozzák meg.

A felvételi rendszer átalakítása mellett a felsőoktatási finanszírozás is változott. 2023-tól a felsőoktatási intézmények hatéves finanszírozási szerződéseket kötnek a Kormánnyal, amelyek garantálják a finanszírozásukat.

A változásoknak köszönhetően a magyar felsőoktatás versenyképessége tovább erősödött. A HVG 2023-as felsőoktatási rangsorában az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) továbbra is az első helyen végzett, de a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) is jelentős előrelépést ért el.

A magyar felsőoktatás 2023-as éve tehát sikeresnek mondható. A változások hozzájárultak a felsőoktatás versenyképességének erősödéséhez és ahhoz, hogy a magyar felsőoktatási intézmények továbbra is a világ élvonalához tartoznak.


Dr. Gábriel Gyula
ügyvéd


Bogsch és Társai
Ügyvédi Iroda
A KKVHÁZ Jogi Bizottságának elnöke

2023-ban kevesebb termelés vagy szolgáltatás bővítését célzó beruházást láttunk, és ritkábban külső felek – nem azonos cégcsoporthoz tartozó társaságok – közötti tranzakciót pl. cégek, üzletágak, ingatlanok átruházását, egymásban való részesedést vagy összeolvadást.
Inkább a szolgáltatások racionalizálása, ehhez kapcsolódó strukturális átalakítások merültek fel, aminek egy része a COVID tapasztalatokon nyugszik, mint pl. a home office, hot desking. Az ehhez kapcsolódó szabályozási környezet kialakítása nemcsak HR hanem jelentős jogi feladatot is jelent, de ehhez kapcsolódott sok esetben a székhely/telephely fenntartásának, bérlések újragondolása is.

Nyáron lépett – lépcsősen – hatályba az új panasztörvény, ami a blue chip cégeknek nem ismeretlen, nem úgy sok hazai középvállalatnak, (az 50 fő alatti cégek alapvetően mentesülnek még alóla). Egyszerre van jelen az új szabályozás negligálása, bagatellizálása és túldimenzionálása, pedig szakértő jogi segítséggel nem ördöngösség egy működőképes megoldást kialakítani.

Az általános pénzügyi helyzet nyilvánvalóan érintette a hazai vállalatokat: visszatérők a követeléskezelési, végrehajtási és felszámolási ügyek.
A termőföldekre irányadó szabályozás jelentősen szűkítette a szerződő felek mozgásterét, bár e tekintetben a jogalkalmazásban látunk rugalmasságot.

Kifejezetten nagy, strukturális jogi módosítások nem voltak idén, az egységes jogi személy nyilvántartás és az új ingatlannyilvántartási törvényt is elhalasztotta a jogalkotó.
Persze a jogi szempontból kisebb horderejű jogszabályi változtatások kihatással vannak a kkv-ékra, mint munkáltatókra és a munkavállalókra is, pl. CSOK változás, babaváró, munkajogi módosítások, mint apasági szabadság, SZÉP kártya zsebek kivezetése, napelemek.

2024. és az azt követő évek legfőbb kihívása a jogászi szakmában szerintem az új jogi technológiák alkalmazása, adekvát integrálása az igényes szakmai munkába, ami egyre igényesebbé és összetettebbé válik. Szakosodni kell, de nem szabad elveszíteni az ügyek, folyamatok átlátásának és életszerű jogi kezelésének képességét. Örökzöld kell, hogy maradjon az ügyféllel való együtt gondolkodás.

A digitalizáció hétköznapi feladata még az elektronikus eszközök, eljárások egyszerűvé ugyanakkor biztonságossá tétele és megtanítása a magánszemélyeknek és a szakmának is. Ma nemcsak a sokféle internetes piaci szereplőnek, de a hatóságoknak is külön, eltérő felülete, kezelési módja van.

Másrészt a digitalizáció folytán komoly harc bontakozik ki az automatizált, „dobozos szolgáltatások” és a prémium egyedi szolgáltatás nyújtása között, jó lenne megtalálni a mindkettőnek a helyét a jogi piacon.

A kkv-kat fejleszteni kellene a jogi tudatosság terén: igény legyen egyrészt a jogi megfelelőség, másrészt az olyan vezetői alapismeret, amivel felismerhetők a jogilag releváns kérdések, a szakember, jogász bevonásának a szüksége. Ezek eredményezhetik a jogi problémák megelőzését (pl. olcsóbb egy előzetesjogi konzultáció versenyjogi kérdésekről, mint egy GVH dawn raid eljárást végigküzdeni).

Ehhez edukáció és életszerű jogi szabályozás kell(ene).

Végül kiemelem a mesterséges intelligenciát, aminek megismerését, hatékony használatát valószínűleg a jogászi szakma sem „úszhatja meg”, ugyanakkor a mesterséges intelligencia szabályozása az egyik legkomolyabb kihívás jogi szempontból is.

És ha már mesterséges intelligenciánál tartunk, akkor én azt kérdezném tőle, milyen jogi területeket vesz át a jogászoktól az MI a következő 5 évben, és milyen jogi területek tudása lesz a legértékesebb 5év múlva?

Az MI a következő 5 évben valószínűleg a következő jogi területeket veszi át a jogászoktól:

 • Jogszabályok értelmezése és alkalmazása: Az MI-k már most is képesek hatalmas mennyiségű jogszabályi szöveget feldolgozni és értelmezni, és ez a képességük a következő években csak tovább fog fejlődni. Ez azt jelenti, hogy az MI-k képesek lesznek olyan feladatokat elvégezni, amelyeket korábban csak jogászok tudtak, például jogi dokumentumok megírása, jogi ügyek áttekintése és jogi tanácsadás.
 • Dokumentációs munka: Az MI-k már most is képesek hatékonyan elvégezni olyan feladatokat, mint a szerződéskötési dokumentumok előkészítése, a peres beadványok megírása és a bírósági döntések elemzése. Ez azt jelenti, hogy az MI-k valószínűleg átveszik ezeket a feladatokat a jogászoktól, ami lehetővé teszi a jogászok számára, hogy több időt töltsenek a kreatív és stratégiai feladatokkal.
 • Adatelemzés: Az MI-k már most is képesek hatalmas mennyiségű adatot elemezni, hogy olyan trendeket és összefüggéseket azonosítsanak, amelyeket az emberek nehezen vagy egyáltalán nem tudnak. Ez azt jelenti, hogy az MI-k valószínűleg átveszik az adatelemzési feladatokat a jogászoktól, ami lehetővé teszi a jogászok számára, hogy jobban megértsék a jogi folyamatokat és a jogi környezetet.

Az MI-k fejlődése azt is jelenti, hogy új jogi területek jönnek létre, amelyekre a jogászoknak át kell képezniük magukat. Ezek a területek valószínűleg olyan területeket fognak érinteni, mint a következők:

 • Műszaki jog: A technológia fejlődése új jogi kérdéseket vet fel, amelyekre a jogászoknak fel kell készülniük. Ezek a kérdések olyan területeket érinthetnek, mint a mesterséges intelligencia, a robotika, a blokklánc és a kriptovaluta.
 • Környezetvédelmi jog: Az éghajlatváltozás és a környezetszennyezés növekvő aggodalomra ad okot, ami új jogi szabályozást igényel. A jogászoknak fel kell készülniük arra, hogy ezeket a szabályozásokat megértsék és alkalmazzák.
 • Nemzetközi jog: A globális világgazdaság és a nemzetközi kapcsolatok növekvő összetettsége új jogi kérdéseket vet fel, amelyekre a jogászoknak fel kell készülniük. Ezek a kérdések olyan területeket érinthetnek, mint a kereskedelem, az emberi jogok és a nemzetközi béke.

Összességében elmondható, hogy az MI jelentősen át fogja alakítani a jogi szakmát a következő években. Az MI-k át fogják venni a jogászoktól néhány feladatot, ami lehetővé teszi a jogászok számára, hogy több időt töltsenek a kreatív és stratégiai feladatokkal. Ugyanakkor az MI-k új jogi területeket is létrehoznak, amelyekre a jogászoknak fel kell készülniük.


Dr. Halász Rita
alelnök

Blockchain Magyarország Egyesület
A KKVHÁZ Digitalizációt Támogató Bizottságának elnöke

Magyarországon a kis és középvállalkozások (KKV-k) a gazdaság fontos részét képezik: jelentős szerepet játszanak a munkahelyteremtésben és a gazdasági növekedésben. A magyar kormány idén különféle intézkedéseket hozott a vállalkozások támogatására. Ezek közé tartoznak finanszírozási lehetőségek, képzési és egyéb támogatási programok elindulása. Az ilyen intézkedések célja általában a vállalkozások növekedésének és versenyképességének fokozása. Azt gondolom mára kijelenthetjük, hogy ha versenyképességről annak megtartásáról, illetve fokozásáról beszélünk, akkor a digitalizáció jelentőségét mindenképpen meg kell említenünk. Álláspontom szerint anélkül ma a versenyképesség hosszú távon nem fenntartható. Ezzel összefüggésben fontos kiemelni a 2022-2023. évek tekintetében, hogy a magyar állam és az Európai Unió támogatásával elindultak hazánkban is az EDIH (European Digital Innovation Hub) programok.

Az EDIH-ek, olyan innovációs központok, amelyek célja Európa-szerte a KKV szektor digitális érettségének a növelése. A projekt keretében hazai szakértők térítésmentes képzésekkel és tanácsadási szolgáltatásokkal segítik a hazai KKV szektort és a közszféra szervezeteit, hogy digitális megoldások alkalmazásával növeljék hatékonyságukat és versenyképességüket: támogatják a vállalatokat az üzleti/termelési folyamatok, termékek vagy szolgáltatások digitális technológiák segítségével történő fejlesztésében. Magyarországon jelenleg 5 EDIH működik: HPC EDIH, Adat EDIH, Agrár EDIH, Mesterséges Intelligencia EDIH, és a DigitalTech EDIH. A DigitalTech EDIH céljai között szerepel, hogy javítsa az új technológiák (Blockchain, Edtech, Fintech) piaci átvételének agilitását, valamint összekapcsolja azokat a kezdeményezéseket, amelyek hozzáférést biztosítanak finanszírozáshoz, piac(ok)hoz vagy egyéb erőforrásokhoz.

Az EDIH-eknek rendkívül jelentős szerepük lesz a következő években. Fontos megemlíteni, hogy ezen központok szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe a de minimis vagy GBER 27 innovációs támogatási keret segítségével. Ez azt jelenti, hogy konkrét pénzügyi befektetést nem igényel a szolgáltatások igénybevétele, leírható a minden vállalkozás számára elérhető fenti keretekből. Az EDIHben lévő szakértői tudás, illetve támogatás egyedülálló lehetőség a cégek számára.

Az eddigi tapasztalatok alapján jól látható, hogy az olyan multiplikátor szereplők, mint önkormányzatok, iparkamarák részéről nagyfokú nyitottság van az együttműködésekre és a vállalkozások segítésére, e körben az innovációs központok által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Szükség is van a segítségükre, hogy a támogatási lehetőségeket a vállalkozások minél szélesebb köre megismerje. Kiemelt érdeklődést mutató szakmai területek az üzletfejlesztés, finanszírozási lehetőségek és a kiberbiztonság, de vannak olyan régiók, és ágazatok, ahol kiemelt igény van a blokklánc technológia üzleti felhasználására, továbbá az oktatást érintő innovációkra.  Meglepő tapasztalat, hogy a magyar vállalkozások nyitottak a nemzetközi piacok megismerésére és céljuk azok elérése. Az EDIH-ek mellett számos olyan kezdeményezés indult, amelyek célja a KKV szektor támogatása. Ezek közül is kiemelkednek különböző szervezetek kollaborációi és programjai, továbbá a KKVHÁZ által is támogatott együttműködések, a KKVBARÁT Önkormányzatok és Nagyvállalatok összefogása.

Az egyik legfontosabb feladat a következő évben, illetve években, hogy ezen együttműködésekből eredmények szülessenek a magyar gazdaság számára, amihez a vállalatok részéről nyitottságra, fejlődni akarásra és közös munkára van szükség.


Jancsa-Pék Judit
partner, vezető tanácsadó

LeitnerLeitner Kft.
A KKVHÁZ Adószakmai Bizottságának elnöke


Mit hozott 2023 az adózás terén?

Ugyan szokás mondani, hogy ami elmúlt, elmúlt, nézzünk a jövőbe, de az adózásban történt események, fordulópontok még sokáig velünk maradnak, tehát még év végén is érdemes velük foglalkozni!

Az egyik nagy horderejű, sokakat érintő újdonság 2023-ban a transzferárazási adatszolgáltatás bevezetése volt. Ebben az évben kellett a vállalkozásoknak először strukturáltan adatot kell szolgáltatni a társasági adóbevallásban is a tárgyévi kapcsolt ügyleteikről, ezek szokásos piaci áráról, és nem volt elég csak a transzferár nyilvántartást elkészíteni. Ellenkező esetben ellenőrzésre való kiválasztás és mulasztási bírság is fenyegette a kapcsolt vállalkozásokat. Mindez azt jelentette a gyakorlatra lefordítva, hogy nem volt elég a társasági bevallás idejére elkészíteni a dokumentációt, hanem már előtte meg kellett ezeket csinálni, különben nem tudták felhasználni az adatokat. Így azok, akik eddig ezt halogatták, nem vették elég komolyan, idén nagy nehézséggel néztek szembe.

A másik új szabályozás, ami ténylegesen mindenki életét felforgatta, új feladatokat és költségeket hozott, az az EPR, avagy a kiterjesztett gyártó felelősségi rendszer volt. Ennek célja a hulladék mennyiségének csökkentése, a körforgásos gazdaság megvalósítása. Ennek érdekében az úgy nevezett körforgásos termékek gyártóinak pénzügyi felelősséget viselniük a termékük hulladékká válását követő hulladékkezelésért. Mindez jelentős adminisztrációval és díjak megfizetésével is jár, és ennek csökkentése érdekében érdemes lehet az érintettek működésük megreformálását megfontolni.

Melyek 2024 legnagyobb kihívásai?

2024-ben végre megvalósulhat a várva várt eÁFA, vagyis a NAV által kiajánlott áfabevallások korszaka. Ettől azt várjuk, hogy elsősorban a kisebb cégek életét, működését fogja megkönnyíteni, azokét, akiknek jellemzően azonos típusú, belföldi ügyleteik vannak. Ha elkezdik ezt használni, könnyebben át fogják látni aktuális áfastátuszukat, kevesebb adminisztrációval készíthetik el bevallásukat. A nagyobb vállalkozásoknál a gép-gép kapcsolat létrejötte jelenthet könnyebbséget, de ők várhatóan saját számításaik kontrolljára fogják használni.

A nemzetközi adózás terén mondhatjuk, hogy a helyzet fokozódik a globális minimumadó bevezetésével, a digitalizáció és az automatikus adatcsere egyre nagyobb térnyerésével és végül, de nem utolsó sorban a transzferárazás további szigorításával.

Ugyan eleinte várhatóan kevésbé lesznek szigorúak a hatóságok a globális minimumadó terén, de ettől függetlenül ez óriási adminisztrációs terhelést fog jelenteni az érintett globális nagyvállalatok számára – ugyanis a KKV-knak ez szerencsére egyáltalán nem okoz újabb nehézséget.

A digitalizáció – automatizáció – mesterséges intelligencia hármasa további hatékonyság növekedést eredményez az adóellenőrzésekben. Hiszen az adatelemzés, a kockázatbecslés felgyorsul és sokkal pontosabbá válik, vagyis az adóellenőrzés akkor is permanensen folyik a háttérben, amikor éppen nincsenek ott a cégünknél a revizorok. Ezért nekünk is folyamatosan készénlétben kell állnunk: ügyelnünk kell arra, hogy jó adatok kerüljenek a rendszerbe, felül kell vizsgálnunk alkalmazott módszereinket.

Kérdés a mesterséges intelligenciától:
Szakmai tanácsot semmiképpen nem kérnék tőle! Ugyanis az AI az internetre feltöltött szövegeket dolgozza össze, nem tudja őket megítélni, hogy mennyire mélyek, helytállóak, részletesek. Vagyis maximum egy általános áttekintést tud adni, ami maximum kiindulópontként lehet jó, de semmiképpen nem ad választ az egyedi helyzetekben felmerülő speciális problémákra!
Ezért inkább a jövővel kapcsolatos kilátásainkról kérdeznék tőle, hogy mit tehetünk a klímaváltozás ellen vagy gyermekeink jövője érdekében.

Vannak, akik úgy vélik, hogy a klímaváltozás már túl messzire ment, és hogy már nem tehetünk semmit az megállítása érdekében. Ez azonban nem igaz. A klímaváltozás még mindig visszafordítható, ha azonnal cselekszünk.

Vannak, akik úgy vélik, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem túl költséges. Ez azonban nem igaz. A klímaváltozás elleni küzdelem valójában megtakaríthatja a költségeket a hosszú távon. Például a megújuló energiaforrásokba való befektetés csökkentheti az energiaköltségeket és csökkentheti a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.

A klímaváltozás elleni küzdelem érdekében teendők közé tartozik:

 • A fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése. Ez magában foglalja a megújuló energiaforrásokba való befektetést, az energiahatékonyság javítását és a közlekedési módok átalakítását.
 • A természeti erőforrások fenntartható használata. Ez magában foglalja az erdőirtás csökkentését, a vízkészletek védelmét és a hulladék csökkentését.
 • A klímaváltozás hatásainak kezelése. Ez magában foglalja a tengerszint emelkedés elleni védelmet, az extrém időjárási eseményekre való felkészülést és a biodiverzitás megőrzését.

Ezek a lépések mindegyike fontos a klímaváltozás elleni küzdelemhez. A gyermekeink jövője szempontjából különösen fontos, hogy minél előbb cselekedjünk.

Íme néhány konkrét lépés, amit tehetsz a klímaváltozás elleni küzdelem érdekében:

 • Energiahatékonyabban élj. Ez magában foglalja a villanyszámla csökkentését, a fűtés és a hűtés csökkentését és a közlekedési módok átalakítását.
 • Válassz megújuló energiaforrásokat. Ez magában foglalja a napelemes rendszerek telepítését, a szélenergiába való befektetést és a megújuló energiaforrásokból származó áram vásárlását.
 • Támogasd a klímaváltozás elleni küzdelemért küzdő szervezeteket. Ez magában foglalja a pénzadományozást, a önkéntes munkát és a klímaváltozás elleni küzdelemről szóló tudatosság növelését.

Még ha csak kis lépéseket is teszel, az is segít a klímaváltozás elleni küzdelemben. És minél többen teszünk lépéseket, annál nagyobb az esély arra, hogy sikeresek leszünk.


Kovács János
Ingatlanszakértő – tanácsadó

A KKVHÁZ Ingatlan Bizottságának elnöke

Gulyás József vezérigazgató Úr 2023. február hónapban megbízott a KKVHÁZ Ingatlan Bizottsága szervezésével, amely  nagy megtiszteltetés volt számomra, mivel ez a kezdeményezés lehetővé teszi  az ingatlanszakmák jobb megismertetését a rendezvényeinken.   

Az ingatlanszakmai ismeretek elsajátítása kihívás volt számomra, mivel az 1989 évi rendszerváltástól kezdődően a bankszakmában dolgoztam és ügyvezetői  beosztásom révén érdekeltté váltam a pénzintézetek számára igen fontos ingatlanfedezetek biztosításához szükséges szakmai ismeretek  megszerzésére.

Az ingatlan szakmák iránti kötődésem 2010. évtől kezdődően az Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének megalapításával és a Magyar Ingatlan Tanácsban az alapítói részvétellel kezdődött  és jelenleg a BKIK Ingatlan Osztály elnökségi és az MKIK Gazdálkodás menedzsment és a VOSZ Pest Vármegyei Regionális Szervezetének elnökségben való részvételével valósul meg.

Figyelembe véve, hogy a nemzeti vagyonunk legnagyobb hányadát az ingatlanvagyon teszi ki és a hazai energiaszükséglet több mint negyven százaléka az ingatlanokban kerül felhasználásra nagy kihívás és megtiszteltetés számomra az Ingatlan Bizottság KKV Házon belüli létrehozása. 2023 évben a on-line és a PM Pénztártermében megtartott rendezvényeken a bizottság tagjai részéről több érdemi hozzászólás hangzott el az ingatlan szakmában tevékenykedő vállalkozások kkv szektoron belüli szerepéről (pl. a társasházkezelés, közös képviselet, ingatlanközvetítők) problémáiról illetve a helyzetük rendezésének jogi akadályairól. Az ingatlanszakma nehéz évet zár, mivel a szakmát érintő anomáliák mellett, az elszabadult ingatlanértékesítési árak és magas bérleti díjak, az újonnan épülő lakások csökkenő tendenciája a fennálló problémák súlyosbodására utal, amelyet a háborús helyzet és szankciók miatt várható kilátások még tovább fokozhatnak.

Az előttünk álló 2024. év is igen nehéz lesz a vállalkozásaink számára, mivel az ingatlan foglalkozásokat érintő törvények jelentős módosítása, illetve új törvény megalkotása várható (pl. Ingatlan Nyilvántartási törvény, Társasház törvény, A Cégbíróság megszüntetését követően a Jogi személyek bíróságának belépése, a társasházak jogi személyekre való átalakítása, a Lakástörvény módosítása, stb). Mindezek a jövő évtől bekövetkező változások arra ösztönzik a bizottságunkat, hogy érdemi vitákat folytassunk a KKV Házban ezeknek a változásoknak szükségességéről, valamint a bizottság tagjai a viták eredményeként határozottan képviseljük az ingatlanszakma érdekeit a felsorolt törvények véglegesítésénél. Mindezek a várható változások kihívást jelentenek számunkra, amely érdemi munkáinak elvégzéshez nagy bátorítást nyújt számunkra a KKVHÁZ kollektívájának a szakmai segítségnyújtása.


Némethné Pintér Csilla
polgármester

Szokolya Község

A KKVBARÁT Önkormányzatok Bizottságának elnöke

Nem volt könnyű a 2023-as esztendő, de igyekeztünk minden kihívásnak megfelelni.

A pályázatok megvalósítása kicsit lelassult, így nehéz kalkulálni, mivel az építőipari árak is ingadoznak, ha a munkadíjak kicsit kedvezőbbek, akkor az alapanyagok biztos drágulnak. Ez sokkal nagyobb teher és rizikó az önkormányzatoknak, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt.

A másik nagy probléma a bérek helyzete, mivel a jó munkaerőt meg kell tartani, de a jelenlegi bérek ezt nem garantálják, igyekszünk jó körülményeket, légkört és lehetőségeinkhez mérten kis béreltérítést alkalmazni, de ugye ez nem oly mértékű, ami megelégedést hoz a munkatársak körében.

Máshol, akár az állami szférában, multiknál vagy gyárakban jóval magasabb bérért tudnak elhelyezkedni, mint amit mi tudunk kínálni.

Az önkormányzatok működése igen leterhelt, számos feladatkört látunk el, jó lenne a bérek tekintetében is egy jelentősebb lépés, elismerés.

Számtalan fejlesztésünk várat magára, melyeket meg kellene valósítanunk a következő évben és csak bízni tudok abban, hogy az 1-2 évvel ezelőtti költségvetésekhez képest nem lesz akkora eltérés, ami azt eredményezné, hogy nem tudjuk megépíteni ezeket. Egy település fejlődésében elengedhetetlen, hogy tudjon pályázni, hogy legyenek fejlesztési lehetőségek. A kis önkormányzatok fejlesztései mind pályázatokhoz kötöttek, hisz nincs olyan mértékű adóbevételünk, ami alapján jelentősebb fejlesztéseket önerőből meg tudnánk valósítani.

A legfontosabb feladatnak mégis az önkormányzatnál és az intézményekben dolgozó kollégák, szakemberek megtartását gondolom.

Kérdés a mesterséges intelligenciától:
Mit gondol a  ChatGPT tudna-e segíteni egy pályázati anyag elkészítésében, könnyítené -e a munkát? De akár tudná-e segíteni a Kormány munkáját abban, hogy milyen pályázati kiírások szülessenek?
Igen, szívesen segítek egy pályázati anyag elkészítésében.


Ha konkrét pályázatra szeretnél pályázni, oszd meg velem a pályázati kiírást, és segítek megírni a pályázati anyagot.

Igen, szívesen segítek a Kormánynak abban, hogy milyen pályázati kiírások szülessenek. Ehhez a következőket kell tennem:

 • Elemezni kell a Kormány stratégiai céljait és prioritásait. Ezek alapján kell meghatározni, hogy milyen területeken van szükség támogatásra.
 • Vizsgálni kell a pályázati kiírások jelenlegi helyzetét. Milyen pályázatok vannak már, és milyenek az eredményeik?
 • Beszélni kell az érintett szereplőkkel. Mi a véleményük a jelenlegi pályázati kiírásokról, és milyen változtatásokat javasolnak?

Az elemzés és a vizsgálat alapján javaslatokat tehetek a Kormánynak arra vonatkozóan, hogy milyen új pályázati kiírásokat hirdessen meg.


Regéczi Ferenc
ügyvezető igazgató

Referenc 2000 Biztonságtechnikai Kft.

A KKVHÁZ Vagyonvédelmi Bizottságának elnöke

Cégünk, és a Biztonságtechnikai piac a 2023. évet rengeteg kihívással, számos technikai újdonsággal, zárja.

Szakmai területünk első kézből tapasztalja, és lát világosan a közbiztonság valós helyzetére. Sajnos kijelenthető, hogy egyre több a megoldásra váró feladat.

Tapasztalatom szerint, egyre bővül azon megrendelőink köre, akik előrelátásból kívánnak megoldást találni ingatlanjaik, személyes biztonságuk védelmére. A biztonságtechnika számos innovatív megoldást kínál, egyre elérhetőbb áron.

Sajnos, még mindig találkozunk olyan ügyféllel, aki a kárára elkövetett bűncselekmény után keres megoldást.

Soha nincs későn! Biztatok mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten védje családját, vállalkozását hatékony vagyonvédelmi rendszereink segítségével.

2024.-re megnyugtató, stabil gazdasági működést várok, és remélek.

Minden KKV. társunknak jó pihenést kívánok az év végéhez közeledve, és előre is sok erőt, és sikeres együttműködést az Új esztendőre.


Szóráti Ödön
ügyvezető igazgató

KIPSZER Tűzihorganyzó Kft.
A KKVHÁZ Tolna megyei elnöke

Az elmúló év a hagyományos magyar tulajdonú vállalkozások területén és így a tűzi horganyzó ipar, és az acélszerkezet gyártás területén is stagnáló, sok helyen visszaesésekkel jellemezhető, néhány vállalkozás részéről felállok, nem folytatom évet hozott.

Ez első sorban az irreálisan magas magyar gázenergia, illetve kisebb mértékben villamosenergia árakkal függött össze, okozott komoly piaci feszültséget az exportra dolgozóknál, mivel versenyképtelen helyzetbe kerültek. Nehezítette a helyzetet az ukrán, majd izraeli háború begyűrűző hatása is. 

A megoldandó vállalati szintű stratégiai feladatok a következők:

– Energia ellátás megoldása a termelésnél akkor is, ha az orosz gázbeszállítást ellehetetlenítik.
– Az inflációs árral együtt úszni úgy, hogy veszteséges termelésbe nem szabad csúszni.
– A dolgozóknak a létfenntartási stabilitást biztosítani.

A nemzetgazdasági szinten megoldandó, hosszú távon pozitív eredményt hozó stratégiai feladatok:

-Energia ellátás biztosítása európai versenyár szinten
– A magyar vállalkozások átállítása minőségorientált teljesítménybéres-termelésre és ennek megfelelő ár versenyeztetésre.
– A bérrendezés állami kategóriából a   vállalati kategóriába történő áthelyezése mellett, a dolgozói bérszínvonal német bérszínvonalra emelése.
– Ennek révén elérni, hogy a külföldre ment magyar munkaerő haza jöjjön, mert egy hazajött munkaerő 2-5 vendégmunkás munkaerő értékével egyenlő.
– Az előző pontban leírt gazdasági irányváltás mellett, egy átgondolt sokirányú forintstabilitást, Ft felértékelést eredményező intézkedés sor meghozatala.
– A nemzetgazdaság által megtermelt nemzeti jövedelmet leszívó hatások, feltérképezése és a szükséges intézkedések meghozatala (külföldi tulajdonú nagy belkereskedelmi áruházláncok. Magyar tulajdonú vállalkozások nemzetközi versenyképességét multiplikálóan segítő kereskedőház-házak létrehozása. Másodnyersanyagok sokkal magasabb arányú hasznosítása. Anyag és energia felhasználás minimalizálást ösztönző támogatások biztosítása.)
– Az elkényelmesedett, rossz hatékonyságú magyar mezőgazdaság, verseny helyzetre kényszerítése.

A sok száz probléma és ötlet közül én a fentieket tartom kritikus láncszemeknek.


Zentai Gábor
társelnök

MICE Alapítvány
A KKVHÁZ Etikai Bizottságának elnöke

A MICE Képzett Fiatalokkal a Jövőért és a KKVHÁZ 2023-ban megkötött együttműködési szerződése, a kis- és középvállalatok gazdaságunkban betöltött szerepét kívánja erősíteni. A szerződő felek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az etikus üzleti magatartásnak ezért fogadta el a MICE társelnöke a KKVHAZ felkérését az Etikai bizottsága vezetésére.

A közös elképzelés a KKVHÁZ etikai programjába került megfogalmazásra. A vállalkozók számára az etika a partnerek iránt tanúsított, bizalmon nyugvó kötelesség, jogi tisztaság, bizalom és nyíltság. A mai gazdaság számos iparágra és ágazatra oszlik. Ugyanakkor mindig strukturális változást mutat, amelynek során régi vállalatok, iparágak és munkahelyeik tűnnek el, és újak jelennek meg. Az erős gazdaságot az jellemzi, hogy képesés kockázatos befektetéseket hajt végre új technológiákba, új piacokba és új üzleti modellekbe. Ehhez olyan állami innovációs, ipari és finanszírozási politikára van szükség, amely alakítja az ágazati és regionális strukturális változásokat, és elősegíti a jövő új vállalatainak és iparágainak fejlődését.A gyengébb piaci szereplőket, például kisvállalkozásokat és a középvállalkozásokat, a belföldi felhasználókat és a munkavállalókat meg kell erősíteni és védeni kell. A versenypolitikának fel kell lépnie a tisztességtelen verseny és a piaci erőfölénnyel való visszaélés ellen. A magas szintű környezetvédelmi előírások hozzájárulnak a jobb életminőséghez és biztosítják a hosszú távú jövőt.a szociális.A vezérelv az a meggyőződés, hogy a versenyképes gazdaság összeegyeztethető a szigorú szociális, fogyasztói és környezetvédelmi normákkal.Kiemel szerepe van a vezetők képzésének,az egy életen át tartó tanulás szükségességének felismertetése érdekében.

A célunk a MICE Képzett Fiatalokkal a Jövőért és a KKVHÁZ a Magyar Gazdaság Kávéháza országos képzéseivel, rendezvényeivel való együttműködésünk kiteljesítése, sok feladat vállalásával, egymás eseményeinek a bemutatásával a következő időszakban.Köszönjük partnereinknek, hogy összefoglalták számunkra az évet és egy kicsit a jövőbe tekinthettünk.
A mesterséges intelligencia pedig itt van, ha kell segít, érdemes figyelni rá, használni.

KKVHÁZ Szerkesztőség

Vélemény írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/depo25-bonus25/

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/vietnam/

https://doplang-adipala.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/jepang/

https://tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id/wp-includes/assets/myanmar/

https://cigintung-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/rusia/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/pragmatic/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/garansi-kekalahan-100/

https://banjarwaru-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/js/thailand/