Barion Pixel Vállalkozásbarát GVH - KKVHÁZ | megtudhatja + elmondhatja + ott lehet

Szeged csapata nyerte a GVH és a KKVHÁZ által először kiírt Versenyképességi és Versenykultúra Csúcstalálkozót.
Na, álljunk meg egy pillanatra! Mi történt?

Először is a KKVHÁZ kialakított az elmúlt fél évben, egy olyan klub esemény menedzsmentet, (mobil app.) amelyik alkalmas arra, hogy egy időben, az ország különböző helyein összeálló KKV tömörülések beszélgessenek ugyan arról a témáról.
A GVH egyik fontos küldetése napjainkban, a KKV szektorban a versenykultúra alapjainak a megismertetése és szabálykövetés népszerűsítése.

A két csapat már régebben közösen dolgozik az ismeretátadás piacán, kézenfekvő volt tehát az összefogásuk.

Hogy is működik a rendszer?

A különböző helyszínek között kézenfekvő, hogy az internet biztosítsa a kapcsolatot. Aki szervezett már eseményt, jól tudja, hogy akár még az egy légtérben lévők között is a nehéz a szabályok követése, és az információáramlás biztosítása.
A KKVHÁZ úgy oldotta meg a dolgot, hogy az azonos téma tárgyalását egyszerű vitát provokáló mondatok felvetésével kényszeríti ki. Nem elég, hogy ezeket a felvetéseket látják a különböző helyeken megjelentek, de a ’játékban’ való részvétel feltétele is, az azokra való reakció.

Nézzük csak mik voltak a versenykultúra csúcson való részvétel vitaindító felvetései ezúttal?

Az 5 vitaindító felvetés

  • A versenyjog a már sikeresek pozícióját védi, és nehezíti az új belépők helyzetét
  • A piaci összebeszélés nem akadályozható meg
  • Az állam az egyes szektoroknak és/vagy egyes szereplőknek adott kedvezményei végletesen torzítják a versenypiacot
  • A versenyjog betartása rontja a szabálykövetők versenyképességét.
  • A névtelen bejelentéssel nehezíthető a versenytárs élete

egyetértek / részben egyetértek / elutasítom


Egy kis statisztika:

Végül a vitaindító mondatokra 581 fő adott választ országosan. Ebből 476 férfi (!), és 105 nő válaszolt. A kitöltők átlagéletkora 46 év.
A válaszadók 82%-a vállalati szektorból, (onnan is a KKV szektorból) adott visszajelzést. Különleges, hogy a vállalati visszajelzések döntő része 79% a szolgáltatások területéről érkezett. (Itt azt feltételezzük, hogy olyan tanácsadók vannak túlsúlyban, akik a KKV szektort segítő vállalkozások részesei)

 

 

Mi volt az összesített vélemény?

Mit jelentenek az adatok?

Természetesen mindenki mást és mást szűr le az eredményekből. Engedjék meg hogy a KKVHÁZ csak rámutasson néhány összefüggésre:


A versenyjog a már sikeresek pozícióját védi.

Csak 8% ért egyet, de 61% az mondja, részben egyetértek. Ez a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy a kezdő vállalkozások felkarolása szinte kötelező lenne.

A piaci összebeszélés nem akadályozható meg
44% egyetért, de 46% is részben egyetért, azaz elkerülhetetlennek látja a felek megbeszélését. Számunkra ez azt is jelenti, hogy a szereplőknek igénye van a folyamatos egyeztetésekre. Ennek feltételeit majdhogy nem az állam kell, hogy szervezze. (Egy hozzászólásban el is hangzott, hogy a piacgazdaság egyik alapja a felek állandó egyeztetése). Azt mindenképpen meg kell akadályozni, hogy az összebeszélés egy-egy konkrét szereplő ellehetetlenítésére irányuljon.

Az állam egyes intézkedései ’végletesen’ torzítják a versenyt
40% egyetért és 53% részben egyetért, azaz van ilyen tapasztalata nem zárja ki.
Az állam egyik fontos szerepe a gazdaságszabályozás és ezen belül óhatatlan, hogy az egyes szereplők piaci versenyhelyzetét befolyásolják. Fontos mégis felkapni a fejünket a fenti adatokra. Ha a vállalatok úgy érzik, hogy „végletesen” torzul a piac, arra reagálni kell…

A versenyszabályok betartása rontja a szabálykövetők versenyképességét
6% egyetért, 46% csak részben, ami azt is jelenti, hogy 48 % úgy véli, ha valaki betartja a versenyszabályokat nem szenved hátrányt. Ez némi meglepetést okoz, mert gyakori panasz más területeken, hogy „akik megspórolják a szabálykövetést mindig jobban járnak” – de nem a versenyjog területén, olvasható ki az elemzésből.

A legdurvább kerek vélemény a névtelen bejelentésekre vonatkozott.
66% úgy érzi, lehetetlenné tehetők gazdasági szereplők névtelen bejelentéssel.
34% finomabban fogalmaz, és csak azt állítja, van ebben valami. Ez együtt 100%. Ez a vállalkozói világot bántó súlyos gond. Meg kell oldani. (Érdekes volt a NAV egyik képviselőjének a megjegyzése – érdemes tudni, hogy a NAV vállalkozásbarát magatartást tanúsít immár több éve – ők nem mozdulnak már névtelen bejelentésekre).

Na de tovább az eseményre!

Debrecen; Tatabánya; Nagykovácsi; Miskolc, Szeged, Budapest, Szolnok, Eger vett részt a közös beszélgetésben.

Vessenek egy pillantást a csapatkapitányokra! Nevek képek a város mellett.


Budapest, Szabadkai Antal

 


Tatabánya, Gíber Mihály

 


Miskolc, Szécsi Viktória

 


Nagykovácsi, Holéczy Katalin

 


Debrecen, Ráthy István

 


Eger, Hídvéginé Molnár Judit

 

 

Szeged, Deli Zoltán

 

Szolnok, Kiss Attila

Mi volt végülis a feladat?

Elsősorban a verseny elején kiértékelt közvélemény kutatás alapján próbáljanak beazonosítani fontos problémákat, és tegyenek megoldási javaslatokat.
Ezt meg is tették mindannyian:

Versenykultúra és versenyképesség

Az etikus vállalkozások gyakran versenyhátrányba kerülnek. Részben állami újra szabályozás szükséges, részben a meglévő szabályok fokozottabb betartatása. Különböző területeken, ágazatokban különféle témákban pályázatok és díjak kiírásával motiválni lehet a KKV szektor etikusabb működését.

 

Tartsuk be a versenyjogi szabályokat?

Erre a kérdésre, véleményünk szerint, minden tisztességes és etikus vállalkozásnak igennel kell válaszolni. De valóban így van-e?
Amikor szabályrendszerrel találkozunk, felvetődik a kérdés, tartsuk-e be a szabályokat. Akár a közismert szabályrendszer a KRESZ esetében: ezt a kérdést mindenkinek el kell döntenie. Ez a döntés aztán megjelenik a cselekvéseiben, ami hatással van rá és a környezetére is. A vállalkozások egyik fontos szabályrendszere a versenyjog. Tisztességes és etikus vállalkozások azt mondják: igen betartjuk a szabályrendszer. Természetesen egy szabályrendszernek előre mutatónak, a szabályozandó szereplő tevékenységét segítőnek kell lennie. Honorálni kell az azt betartókat, szankcionálni a szabályszegőket. Nyilván a legjobb szabályrendszer ellen is véthetnek. Minél magasabb azonban a rend, az ahhoz fűződő affinitás, annál nagyobb az esély betartásra.

 

A verseny: STRESSZ

Van-e a kkv szektornak stressz-tűrő, stressz-kezelő képessége? Ha nincs, akkor immunrendszere sincs! Jelenleg a jótékony, ösztönző stressznél magasabb szintű, visszahúz, romboló, betegítő a stressz szint.
A kkv szektor döntően egy tulajdonos-egy ügyvezető (ugyan az a személy) modellre épül. Ezért ha a tulajdonos/ügyvezető kidől (összeomlik az immunrendszere) akkor jó eséllyel a cég is kidől. A kkv nincs felkészülve erre tisztelet a kivétenk. A kicsi: szép. állítják közgazdászok. De ha egy vállalkozásméret “kihal” akkor aránytalanság áll be, és az aránytalanság (kevesebb nagy szerplő) alkalmas a piaci háttéralkukra. A háttéralku pedig monopol helyzetet teremthet: ez pedig a (etikailag lefogadható, tisztességes) verseny rovására megy. S ez így már verseny kérdés! Megoldás: ha egy multi jelentős kormányzati támogatásban részesül akkor a neki beszállító kkv létszámarányban ugyan olyan mértékű támogatást kapjon. Amit saját humán politikájára kell fordítson.

 

Az árverseny nem verseny

A közbeszerzésekben döntően az alacsonyabb ár nyer. Véleményünk szerint az egyes közbeszerzésekben határozottabban kellene súlyozni az ajánlatok tartalmát (minőségi megfelelőségét). Amíg a nyertes mindig a legalacsonyabb árat ajánló pályázó, addig ne várjunk fejlődést. Ez a gyakorlat a minőségi szolgáltatások (termékek) háttérbeszorulásához, hosszú távon a fejlődés elmaradásához vezet.

 

A versenyjog hatálya alatt álló szereplőknek legyen kötelező minden lépésüket a honlapjukon megjeleníteni

A GVH hozzon létre egy olyan honlap összehasonlító algoritmust, amelyik képes a cégek által üzemeltetett honlapokat versenyjogi szempontból figyelni
Minden cég, amely a versenyjog hatálya alatt áll, legyen köteles honlapot üzemeltetni. Minden olyan gazdasági lépését, amely a versenyjog hatálya alá tartozik, köteles annak életbelépésével egyidejűleg a honlapján is szerepeltetni. A GVH hozzon létre egy olyan honlap összehasonlító algoritmust, amelyik képes a cégek által üzemeltetett honlapokat földrajzi terület, szakmai ágazat és más peremfeltételek szerint figyelni, a versenyjogot érintő lépéseket összehasonlítani. Ez vizsgálati szempontból is remek kiegészítő, miközben egy állami tulajdonban lévő – tehát független – fizetős piaci segédeszköz is a vállalatok és a fogyasztók felé.

 

A piaci összebeszélés nem akadályozható meg

A problémát több szintre kell bontani, az adott cég beszállítói köre, a cég aktuális versenytársaival kapcsolatos szintje és a vevői kör szintjére, mindemellett felmerül, hogy a szereplők tisztában vannak-e mely esetekben jogszerű vagy jogszerűtlen a viselkedésük.
Napjainkban nincsen nyilvános példa arra, hogy valamely üzletágban milyen összebeszélések kerülnek napvilágra, ezek kapcsán milyen ellenintézkedések, büntetések kerülnek kiszabásra, magyarul nincs elrettenő példa a vállalkozások/vállalatok számára, mellyel csökkenthető lenne az összebeszélés mértéke (sem vevő-beszállító sem versenytársak között). Világos-e az egyes szereplők számára, hogy milyen cselekvéssel, magatartással sérti a versenyt? Megoldási javaslatok: – Kamarák, ill. GVH által képzéseket kell nyújtani a jogi következményekről, illetve az elvárható etikus magatartásról. – Elrettentő erejű büntetés – Esetek nyilvánosságra hozatala, tájékoztatás – Jogszabályi környezet ösztönözzön az etikus magatartásra

 

klaszter-kartell

Néhány szektorban már megjelent klaszteresedés jelenleg még mindig kevéssé támogatott forma
Eltekintve néhány pályázati lehetőségtől a klaszterek megítélése és egyáltalán ismerete is sok kívánnivalót hagy maga után. Támogatni kellene(lehetne) a KKV-k azon törekvését, hogy egységbe tömörülve felvehessék a versenyt a nagyvállalatokkal, ezzel ugyan az egymás közötti verseny valamelyest sérülhet, de az egyes vállalkozások termelékenységét (és nem utolsó sorban az élettartamát) növelheti.

 

A versenyjog nem helyettesíti a morált

Állami kedvezményekre szükség van a szakterületi és földrajzi sajátosságok figyelembe vételével. Uniós kényszerzubbonyban nehéz a hazai közjót szolgálni. Hazánkban a kontroll negatívnak minősül.
A törvényalkotás célja a társadalmi igazságosság, de az előnyszerzésre törekvők ezt is befolyásolhatják. A jó törvényben is vannak rések, aki a kibúvókat keresi, az a morált sérti. A versenyben fontos hogy ne csak gazdasági szempontok határozzák meg az árat a szakterületnek megfelelően (egészségyügy, kultúra). A versenykiírás legyen objektív a közjó érdekét szolgálva. Szükséges a kontroll erősítése és negatív jelentésének pozitívra hangolása, miszerint a szereplő védelmét hivatott szolgálni.

 

A stressz hogyan válhat motiváló tényezővé a versenyképességben?

Fontos, hogy a kkv-k számára is teremtsék meg a lehetőséget a munkatársak ösztönzésére, önfejlesztésére
Jelenleg a KKV szektorban nincs lehetőség, vagy csekély, hogy a tulajdonos és munkatársai megfelelő képzésben (coach-coaching) részesüljenek, mely által csökkenthetővé, vagy a megfelelő stresszkezelési módszerek alkalmazásával pozitív irányba fordíthatóvá váljon a stressz. A hatékony stresszkezelés által a KKV-k versenyképessége és teljesítménye növekedhet. A negatív stressz csökkentésével a munkatársak viszonya, kommunikációja és bizalma erősödik, mely a kkv-k piaci sikereit és előnyét is lehetővé teszi

 

De ki nyer ilyenkor?

Mindenkinek a saját javaslata tetszik a legjobban – még szép, de egyet választania is kellett, hogy még melyik jó.
Volt, aki többeknek is elnyerte a tetszését, de volt, aki nem nyert támogatóra.
Azok kerültek előtérbe, akikre a többiek is szavaztak. A zsűri az első három közül választotta ki szakmai alapon, ki a végső győztes.
Kicsit szerencséjük is volt, mert a 8 helyszínből Szolnok, Szeged, és Debrecen kapott csak támogatást, közöttük kellett rangsort állítani.

Na, de ne szaladjunk ennyire előre! Mi történt a budapesti központi helyszínen?

Pontban 16:00-kor mindenki elfoglalta a helyét, és Náray Balázs a Kossuth Rádió szerkesztő műsorvezetője és Varga Zoltán a KKVHÁZ elnökségi tagja ismert mediációs szakember vezetésével arról vitatkoztak, hogy a GVH és a KKVHÁZ vitaindító mondatainál mire számíthatunk.
 

Hogy Önök is érzékeljék milyen erejű csapat volt ott, csak a tények kedvéért

Dr. Kollár Kinga, GVH sajtószóvivő
Csenyánszky Mihály, GVH versenykultúra fejlesztési vezető
Dr. Funtek Zsolt, főosztályvezető h. NAV Tájékoztatási Főosztály
Dr. Lambertus József, osztályvezető NAV Pestmegyei Tájékoztatási Osztály
Glósz Andrea, Glósz&Tsa ügyvezető, a KKV Parlament elnöke
Dr Horváth András, ügyvéd Versenykultúra Egyesület alelnök
Regős Gábor, Századvég makró elemzési vezető
Kovács László, Vendéglátók Ipartestülete elnök
Mosonyi Diana, Vállalati konfliktuskezelő
Csuri Ferenc, JVSZ KKV Bizottság elnök interim menedzser
Kardos Gábor, Sberbank KKV terület
Batizi György, JVSZ Külgazdasági Bizottság elnök
{gallery}20190918mini{/gallery}

A végeredményről a csapat zsűrije döntött:

elnök: Dr. Horváth András
tagok: Glósz Andrea és Kovács László

Éles vita alakult ki arról, ki is volt a legjobb. Bár a társ csapatok Szolnok előnyét mutatták, végül a szakmai érvek Debrecen és Szeged végső versenyét hozták.
Többszöri körbe szavazás után Szeged azért nyert, mert olyan témát vetett fel ami létfontosságú, de kiérlelt javaslat is volt az anyagban, ami a Debreceni remek helyzetfelmérésből kissé kimaradt.


Győztes:

Szeged, aki megkapta a GVH ajándék csomagját is, a KKVHÁZ moderálási tréningjét, és természetesen egy csomag KV-t.

Második:
Debrecen, aki nem csak kávét, de bort is kap.

Harmadik:
Szolnok természetesen borral és kávéval.
 

A többieknek is gratulálunk, és kérjük mindenki ízlelgesse az ő javaslataikat is, hiszen azok csak azért nem kerültek előrébb, mert a versenytársaik nem szavaztak rájuk.

A regisztrálók között sorsolással a következő ajándékok kerültek kisorsolásra:
Benke Zsolt nyereménye: kávé
Kardos Gábor nyereménye: kávé
Szűcs György nyereménye: bor
Gláser tamás nyereménye: bor
Hidvéginé Molnár Judit nyereménye: moderátor képzés

{gallery}20190918{/gallery}
 

 

About Post Author