News & Blog

Termékdíj és a „damoklész-kard

A termékdíj fizetési kötelezettségnek való megfelelést a 2008.01.01-től a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP), jelenleg a NAV ellenőrzi, előzetes bejelentkezés nélküli helyszíni ellenőrzéssel.
2009-től már fokozott ellenőrzésre lehetett számítani, mert az adóhatóság célja az volt, hogy a mulasztó kötelezetteket beterelje az adófizetők körébe.
Mivel 2008. július 1-jén azonban lejárt a moratórium, s az adóhatóság most már nem csak figyelmezteti, hanem bünteti is azokat, akik bejelentési és bevallási kötelezettségüknek nem tesznek eleget !
Az alábbiakban igyekeztünk csak a leglényegesebb változásokat pontokba szedve, áttekinthetően összefoglalni a 2012 évre szóló leglényegesebb változásokat e témakörben.
De figyelem!!! Ez csak azon gazdálkodóknak lehet iránymutató, akik már bejelentkeztek a termékdíj törvény hatálya alá!
…… a többi gazdálkodó feje felett továbbra is ott lebeg „Damoklész-kardja” .

A termékdíjköteles termékek köre:

 • akkumulátor
 • csomagolás, kereskedelmi csomagolás
 • egyéb kőolajtermék
 • elektromos és elektronikai berendezés
  •  termékkör szűkítése: ipari berendezések kikerülnek
  •  vámtarifaszámok frissítése
 • gumiabroncs
 • reklámhordozó papír

+ más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként

Termékdíjfizetésre kötelezett: a termékdíjköteles termék

 •  első belföldi forgalomba hozója vagy
 •  (első) saját célú felhasználója

Kivételes esetek:

 •  Bérgyártás (kivéve csomagolás): a bérgyártató
 •  Belföldi előállítású kenőolaj: az első forgalomba hozó első vevője
 •  Belföldi előállítású csomagolás: a csomagoláshoz felhasznált csomagolóeszköz első forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója

VÁLTOZÁS:

 • Belföldi előállítású csomagolás
 • Belföldi előállítású reklámhordozó papír

Saját célú felhasználásnak minősül:

 • magánszükséglet kielégítésére való felhasználás
 • a számvitelről szóló törvényben meghatározott
  • alapkutatás,
  • alkalmazott kutatás,
  • kísérleti fejlesztés,
  • beruházás,
  • felújítás,
  • karbantartás keretében való felhasználás
 • megsemmisítés, megsemmisülés, elfogyasztás
 • minden más, az előbbiekben nem említett használat, ami nem saját termelésű készlet létrehozását eredményezi
 • a (külföldi) csomagolás elválasztása a terméktől
 • jogutód nélküli megszűnés esetén a készlet mennyisége
 • leltárhiány, megsemmisülés (kivéve: vis maior)

A díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja:

 • az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán (vagy az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton) feltüntetett teljesítés napja, vagy
 • a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja, vagy
 • a lebontott csomagolási hulladék hasznosítónak átadásának napja, vagy
 • a készletre vétel napja

Készletre történő felvételének napja választható:

 • Külföldről behozott termék esetében
 • Belföldről vásárolt egyéb kőolajtermék esetében

Eljárás:

 • VÁLTOZÁS: nem kell bejelentést tenni
 • Leltárkészítés: a december 31-én készleten levő termékekről
 • Bevallás és megfizetés: január 20-ig (KT10-KESZ)
 • A választott módszer a tárgyéven belül nem változtatható meg

Probléma lehet:

 • Együttes kezelés
 • Leltár

Nem változik:

 • A termékdíj alapja a termék tömege
 • Önbevallás a vámhatóságnak
 • Elektronikus út és forma
 • Negyedéves gyakoriság
 • Megfizetés a bevallás benyújtására meghatározott határidőig

Változás:

 • Egyetlen azonosító: VPID
 • „Nullás” bevallást nem kell benyújtani
 • Negyedéves bontás a nyilvántartásban és a bevallásban
 • Nincs külön szabály az újrahasználható csomagolásra

Változás 2013-tól:

 • Éves bevallás, negyedéves fizetés
 • Az évközi fizetéskor a fizetés alapja megválasztható:

 

– a negyedéves tényadat vagy az előző év megfelelő negyedévének 120%-a


Termékdíjátalány (2012)

Esetei:

 • Mezőgazdasági termelő – nincs változás
 • Csekély mennyiségű csomagolási kibocsátó
 • Kis mennyiségű csomagolási kibocsátó

Bejelentés:

 • 2012. április 20-ig kellett megtenni!

Mezőgazdasági termelők

 • 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti termelők
 • Átalány-termékdíjat fizetnek
  – 10 millió Ft árbevételig évi 2000 Ft,

  – 10 millió és 50 millió Ft árbevétel között évi 7000 Ft,

  – a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő esetében évi 5000 Ft.
 • A termékdíj-átalányt a tárgyévet megelőző év árbevétele alapján, a tárgyévet követő év március 31-ig kell befizetni.
 • Az átalányt fizető termelők nem kötelesek GLN számot regisztrálni.
 • Hulladékhasznosítási kötelezettség!

Csekély mennyiségű csomagolási kibocsátó:

 • Legfeljebb tárgyévi
   3000 kg üveg,

  – 300 kg műanyag [a műanyag (bevásárló-reklám) táska kivételével] ,

  – 75 kg műanyag (bevásárló-reklám) táska ,

  – 300 kg társított vagy rétegzett,

  – 500 kg papír, fa, természetes alapú textil,

  – 300 kg fém (ideértve alumínium), és

  – 300 kg egyéb ,

  azonban az üvegen kívüli anyagáramokban mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolást
 • kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó számára forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezett.

Átalány összege: 12 000 Ft/év

Kis mennyiségű csomagolási kibocsátó:

 • Legfeljebb tárgyévi
  – 9000 kg üveg,

  – 900 kg műanyag [a műanyag (bevásárló-reklám) táska kivételével] ,

  – 225 kg műanyag (bevásárló-reklám) táska ,

  – 900 kg társított vagy rétegzett,

  – 1500 kg papír, fa, természetes alapú textil,

  – 900 kg fém (ideértve alumínium), és

  – 900 kg egyéb ,

  azonban az üvegen kívüli anyagáramokban mindösszesen legfeljebb 3000 kg csomagolást
 • kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó számára forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezett.

Átalány összege: 60 000 Ft/év

termékdíj átváll táblázat

 

Változások 2012. január 1-jétől

 • Megszűnő intézmények:
  – Mentesség

  – Levonás (kereskedelmi csomagolás)

  – Kedvezmény (25%)

  – Számlán feltüntetési kötelezettség
 • Új lehetőség:
  – Egyéni hulladékkezelés
 • Bevételek kezelése:
  – Országos Hulladékkezelési Ügynökség

Újrahasználható csomagolóeszközök (2012)

Belföldi előállítású csomagolás:

 • Nem kell megfizetni a termékdíjat, ha
  – a csomagolás első forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az adott csomagolási típust a tárgyévben 75%-nál magasabb arányban helyezte újra forgalomba, és

  – erről az újrahasználható csomagolóeszköz beszerzésekor nyilatkozik a kötelezettnek.

Külföldről behozott csomagolás:

 • Nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, ha
  – az újrahasználható csomagolási összetevő a behozataltól számított egy éven belül újrahasználat céljából külföldre visszaszállításra kerül

Legfontosabb gyakorlati kötelezettségek

 • Nyilvántartás vezetése
 • Bejelentés (vámhatóság felé)
 • Bevallás (vámhatóság felé)
 • Megfizetés (vámhatóság)
 • Számlán való feltüntetési kötelezettség

……és a kötelezettségek elmulasztása:
A mulasztási bírság az adózás rendjéről szóló törvény szerint a gazdálkodóknál elérheti az 1 millió, magánszemélyeknél a 400 ezer forintot, a termékdíj bírság pedig a 200 ezer, illetve a 100 ezer forintot.
Ha valakinél termékdíj miatt adóhiányt állapítanak meg, a bírság az adóhiány kétszerese, jogosulatlan adó-visszaigénylés esetén pedig a háromszorosa lehet !!

……folytatjuk !

A Chartausi Kft –a Carthago 1999. Bt. Átszervezését követően- alakult meg továbbra is megtarva az eredeti profilt, azaz a kereskedelemhez, ipari termeléshez kapcsolódó környezetvédelmi termékdíj, a NETA (köznyelven “chips-adó) és más vámjogi kérdésekkel kapcsolatos közreműködés és képviseletet. A Chartausi Kft versenyképességének garanciája a rendkívül kedvező és rugalmasan kezelhető árszínvonala mellett a társaságunk vezetésének és munkatársainak közel 20 esztendős szakmai gyakorlata.
A cég irodája a Budapest, IX.ker. Gubacsi út 30. szám alatt a II. emelet 211. irodájában található, továbbá elérhető a 06-30-8581860 telefon, 06-1-7002045 faxszámon, valamint a guyon58@gmail.com e-mail címen.

KKVHÁZ Szerkesztőség

Vélemény írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/depo25-bonus25/

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/vietnam/

https://doplang-adipala.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/jepang/

https://tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id/wp-includes/assets/myanmar/

https://cigintung-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/rusia/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/pragmatic/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/garansi-kekalahan-100/

https://banjarwaru-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/js/thailand/