News & Blog

Bevezetés

2011-ben a hetedik évfordulója lesz annak, hogy Magyarország, sorsát ezer év után újabb erős köte-lékkel Európához kötve, 2004. május 1.-től az Európai Unió tagjává vált. E naptól a magyar vállalkozá-sok az egységes szabályokkal működő, több százmillió fogyasztóra épülő, hatalmas európai piacon megnyíló lehetőségekkel egyidejűleg új és erőt próbáló verseny résztvevői lettek – a korábbi állami ‘vé-dőernyő’ biztonságával szemben mindenki számára azonos feltételeket biztosító európai belpiacon ver-senytársaik, a kelet-közép európai térség gyorsan fejlődő cégei mellett már a legfejlettebb európai or-szágok vállalatai közül kerültek ki.

A vállalkozók széles körében élnek még az emlékek, miként ízlelgettük akkortájt az addig számunkra szokatlan fogalmakat, mint: ‘az EU tiltja… az EU előírások szerint… mást mond az EU normatíva… EU elvárás… befizetési kötelezettség… belső piac.. regionális politika.. határok nélküli Európa… Kis- és Középvállalkozói Charta… ‘best practice’ a kkv-k segítéséhez… pályázatok EU támogatásokra …’ A tiltásokat és a kedvezményeket – egy időben.

A hét év alatt az unió elvárásai és gyakorlata mindennapjaink részei lettek. Az integráció szabályai be-épültek jogrendünkbe, immár megszokottak és elfogadottak a gazdaság, a kultúra, az oktatás és az emberi kapcsolatok széles területén. Megismertük és ma már sok esetben használni is tudjuk a belőlük fakadó előnyöket, és a korlátokat is beépítettük üzleti politikánkba.

Az új esztendővel új mérföldkőhöz értünk az európai úton: 2011. első felében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. Ez megtisztelő, nagy ívű feladat – a közösséghez tartozó országok bizalmának kifejeződése. Egyidejűleg a világgazdaságban zajló válságfolyamat európai kihatásaival való küzdelem és nem utolsó sorban az integráción belül éleződő feszültségek oldásának szükségességével jelentős kihívás is a feladatok “oroszlánrészét” hivatalból viselő magyar kormánynak, de a magyar társadalom és a gazdaság egészének is.

A közös nagy feladatból a KKVHÁZ is ki szeretné venni a részét: hetenként megjelenő cikkeiben  az Európai Unióról szóló tájékoztató sorozatot indít. Soraival a vállalkozók sokarcú ismereteivel egybe-csengően emlékezni és emlékeztetni szeretne. Bemutatni, ki is ez a sok fejű és sok karú lény, aki egy időben tilt és enged, kötelez és óv, korlátoz és szabadságokat biztosít, egyik kezével pénzt vesz el és a másikkal pedig pénzt ad? Mit is jelent a 27 európai ország integrációja, az Európai Közösségek jogai-nak alapjain működő szervezet, Maastrichtban kapott népszerű nevén az Európai Unió, amely több év-százados gondolat, és amelynek születése mégis alig 60 évre tekint vissza.

Kezdjük az elején! Röviden ismerkedjünk meg az európai integráció eddigi útjával – születésétől napjainkig. Pillantsunk a kulisszák mögé: ‘pillanatfelvételek’ útján tekintsük át a szervezet történetét, a munkáját irányító és ellátó fő intézményeket, az általa képviselt kis- és középvállalati politikát, támogatási gyakorlatot és a magyar elnökség kiemelt céljait. …És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az integráció közös jövője és európai sorsunk kulcsa – hat hónapig – Magyarország kezében van.

Tisztelettel és szeretettel meghívunk mindenkit: legyen társunk az emlékezésben! Ossza meg gondola-tait a KKVHÁZ közösségével, legyen részese közös európai sorsunk formálásának.

nyilatkozat A Schuman-nyilatkozat, 1950. május 9.

 

 

 

 

 

a hat alapító A hat ‘alapító’ – 1956-1973

 

 

 

 

 

 

 

a kilenc tagállam1973: 9 tagállam.

Az új csatlakozók: Egyesült Királyság, Dánia és Írország

 

 

 

 

 

zászló Az Európai Unió zászlaja

 

 

 

 

 

beethovenLudwig van Beethoven IX. szimfóniájának kórustételét, az Örömódát válaszották az Európai Unió hivatalos himnuszának.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

európai bizottság Ülésezik az Európai Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szerződés A Maastrichti Szerződést 1992. február 7-én írták   alá Maastrichtban (Szerződés az Európai Unióról)

 

 

 

 

 

 

 

 

tanács Ülésezik az Európai Tanács

 

 

 

 

 

 

 

 

tagország zászlók Európai Unió tagországainak zászlói

 

 

 

 

 

 

 

 

bevezetése Az Euro bevezetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiss Jenő

KKVHÁZ Szerkesztőség

Vélemény írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023