News & Blog

Nyíltvégű pénzügyi lízing

Lízingszerződés alapján a lízingbeadó a lízingbevevő által kiválasztott tárgyat (a lízingtárgyat) kizárólag azzal a céllal vásárolja meg, hogy azt meghatározott időre a lízingbevevő használatába adja. A zártvégű pénzügyi lízingnél a tulajdonjog-átruházás a futamidő végén automatikus, míg nyíltvégű lízingnél a lízingbevevő vételi joggal (vevőkijelölési joggal) rendelkezik, azaz a lízingbevevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy a lízingelt vagyontárgyat a futamidő végén a maradványérték megfizetésével megvásárolhatja.

Zártvégű pénzügyi lízing

A lízingtárgy a lízingbeadó tulajdonában marad a futamidő végéig, de a lízingbevevő könyveiben kerül aktiválásra, és így ő jogosult az értékcsökkenés elszámolására.. Az utolsó lízingdíj megfizetését követően a lízingtárgy automatikusan a lízingbevevő tulajdonába kerül. Az ÁFA teljes összege a lízingbevevőnek a futamidő elején átadott, a gépjármű bruttó értékét (a lízingtőkét) tartalmazó számlában szerepel. A lízingdíj kamatrésze a számviteli törvény előírásai szerint költségként elszámolható. Az általános forgalmi adó személygépkocsi esetén nem igényelhető vissza (nem vonható le), mert az ÁFA törvény a zártvégű pénzügyi lízinget értékesítésnek tekinti.
· A lízingtárgy tulajdonjoga a lízingbeadónál van.
· A lízingbeadó minden más tulajdonjoghoz kapcsolódó jogot a lízingbevevőre engedményez.
· A lízingbevevő akkor válik a lízingtárgy korlátlan tulajdonosává, ha a lízingbeadó felé minden kötelezettségét teljesíti.
· A vagyonszerzési illetéket a lízingbevevő a futamidő elején köteles megfizetni. Lezáráskor nincs illetékfizetési kötelezettség


Nyíltvégű pénzügyi lízing

A futamidő végén a lízingbevevőt vételi- és vevőkijelölési jog illeti meg. A lízingtárgy a lízingbeadó tulajdonában van, de a lízingbevevő könyveiben kerül aktiválásra a lízingbeadó által kibocsájtott számviteli bizonylat alapján és így a lízingbevevő jogosult az értékcsökkenés elszámolására. A nettó lízingtőkét (a gépkocsi nettó vételára a jogszabályban előírt regisztrációs adóval növelten) terhelő általános forgalmi adót és a lízingdíj kamatrészét a lízingbeadó havonta számlázza a lízingbevevő részére. A lízingdíj kamatrésze költségként elszámolható.
Az általános forgalmi adót 2012. január 1-től személygépkocsi nyíltvégű pénzügyi lízingje esetén is le lehet vonni, ugyanis ekkortól már nem tiltja a levonást a 2007. évi CXXVII. törvény 124.§ (2) a) pontja. Az ÁFA olyan arányban vonható le, amilyen arányban a gépkocsit az adóköteles tevékenységhez használják.
A nyíltvégű pénzügyi lízinget az ÁFA törvény szolgáltatásnyújtásnak tekinti.


A lízingbevevő a futamidő végén a következő változatok között szabadon dönthet:
· A maradványérték megfizetése ellenében a lízingtárgy tulajdonosává válik.
· Harmadik személyt jelöl ki vevőként a lízingtárgy maradványértéken történő megvásárlására.
· A lízingtárgyat a lízingbeadó birtokába adja.

A szolgáltatás további jellemzői:
· A futamidő alatt a haszonszerzés joga a lízingbevevőt illeti meg, a lízingbevevő viseli a lízingtárgy használatából eredő teljes kockázatot, kárveszélyt és költséget.
· A lízingdíj tőke- és kamatrészre van megbontva, a tőketörlesztő rész kötelezettségcsökkenésként számolandó el.
· Költségként a kamat és az értékcsökkenés számolható el.
· A lízingtőke ÁFA tartalmát a lízingbevevőnek a futamidő alatt, az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva kell rendeznie, mely a havi díjak számlája alapján visszaigényelhető, amennyiben a Lízingbevevőnél az ÁFA visszaigénylés egyéb feltételei fennállnak.
· A lízingbevevő tartja nyilván a lízingtárgyat (a mérlegben a tárgyi eszközök között) és számolja el az értékcsökkenést.
· Amennyiben a futamidő végén a lízingbevevő él vásárlási jogával, vagy vevőkijelölési jogát gyakorolja, úgy a jogosult a maradványérték megfizetésével szerezheti meg a lízingtárgy tulajdonjogát.
· A futamidő végén tisztázódik csak, hogy ki lesz a lízingtárgy tulajdonosa.
· Illetékfizetési kötelezettség:
o Szerződéskötéskor a lízingbevevő az üzembentartói jog megszerzéséért (bejegyzéséért) a tulajdonszerzési illeték 25%-át köteles megfizetni.
o Lezáráskor,
§ ha a lízingbevevő tulajdont szerez, akkor az általa befizetendő összeg az aktuális tulajdonszerzési illeték, csökkentve a szerződéskötéskor már befizetett illeték összegével,
§ ha a lízingbevevő visszaadja az autót a lízingbeadónak, akkor a lízingbevevőnek nincs illetékfizetési kötelezettsége,
§ ha harmadik személy szerez tulajdont, akkor őt az aktuális tulajdonszerzési illeték 100%-os befizetési kötelezettsége terheli. A lízingbevevőnek nincs illetékfizetési kötelezettsége.

Megjegyzendő, hogy az illetékfizetési szabályok vonatkozásában mindig a tulajdonszerzéskor – így a majdani futamidő lejáratkor – hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Nyíltvégű pénzügyi lízing előnyei:
· Személygépkocsi esetén is visszaigényelhető a lízingdíjak általános forgalmi adója (2012.01.01-től, bizonyos feltételek teljesülése esetén).
· A beszerzési ár ÁFA tartalma nem része a lízingtőkének, így a kamatszámítás alapjának sem, ezért a futamidő alatt fizetendő kamat kevesebb, mint a hasonló ütemezésű zártvégű lízing esetén.
· A futamidő végén vételi és vevőkijelölési jog illeti meg a lízingbevevőt, de kötelezettség nem terheli a tulajdonszerzésre.

Konstrukció jellemzői:
· Kizárólag teljes ÁFA-s értékesítésnél alkalmazható, azaz ÁFA mentes, valamint különbözeti ÁFA-s értékesítés esetén nem.
· Ügyfelek lehetnek: egyéni vállalkozók és társas vállalkozások.
· Finanszírozható eszközjellegek: személygépkocsi, motor.
· Taxi, bérautó kizárólag egyedi engedéllyel és maradványértékkel finanszírozható.
· HUF alapú konstrukció.
· Használt autónál max kor 2 év.
· Maximális futamidő: 96 hónap.
· Eltérő ütemezés nem megadható.
· Minimális kezdőrészlet: a nettó lízingtőke 20%-a + ÁFA.
· Szerződéskötéskor az ÁFA-val növelt (bruttó) kezdőrészletet kell a kereskedéshez befizetni. A befizetés jogcíme: kezdő lízingdíj.
· Maximális kezdőrészlet és maradványérték:

· ÉB, azaz integrált hitelfedezeti biztosítás (Cardif) nem köthető.
· Cascomentesen az alábbi feltételek mellett köthető:
o a tőkekövetelés nem haladja meg a 3.000.000.- Ft-ot,
o Cascomentes felár a normál kamathoz képest +3%.

{jcomments off}

 

KKVHÁZ Szerkesztőség

Vélemény írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/depo25-bonus25/

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/vietnam/

https://doplang-adipala.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/jepang/

https://tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id/wp-includes/assets/myanmar/

https://cigintung-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/rusia/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/pragmatic/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/garansi-kekalahan-100/

https://banjarwaru-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/js/thailand/