Barion Pixel Nézeteltérések - KKVHÁZ | megtudhatja + elmondhatja + ott lehet

Ismerős a helyzet, amikor a szervezetben két vezető nézeteltéréseiket egy vezető beosztású HR szakember bevonásával próbálják megoldani? És milyen kezelési eszköz jut tipikusan a szakemberek eszébe? A coaching.

 

Mivel a coaching ismerős eszköz, kézenfekvő megoldás, ezért a szervezetek jellemzően az egyik vagy mindkét fél coachingja mellett döntenek. Miközben ebben az esetben a két fél közötti feszültség gyökerét szükséges feloldani, a hatékony együttműködés érdekében, a konfliktusban közvetlenül nem érintett résztvevők nélkül.

Mediációval a két fél közötti nézeteltérés valós okát tárjuk fel. A coaching pedig a személyes fejlődésben tud segíteni. Mivel a coaching a jobban ismert eszköz, így most a szervezeti mediáció lépéseinek bemutatására fókuszálunk.

1. A „kötelező önkéntesség”

Az ellentmondásos megnevezés arra utal, hogy egy ilyen folyamatot nem lehet parancsra hatékonyan megvalósítani, de a lehetőségről meg mindenkinek valahogy tudomást kell szereznie. Így az első, és egyben az egyetlen kötelező lépés, egy a mediációs folyamatról szóló tájékoztatón való részvétel. Ezen mindkét fél részt vesz, a találkozó célja a mediációs eljárás lépéseinek az ismertetése, a folyamat bemutatása és a felmerülő kérdések megválaszolása. A felek az itt elhangzott információk birtokában el tudják dönteni, hogy részt szeretnének-e venni mediációs ülésen vagy sem. Ettől lesz önkéntes az egész folyamat.

  • Amennyiben a felek részt szeretnének venni az eljárásban úgy megkezdődnek az időpont-egyeztetések.
  • Amennyiben a mediációs ülés nem jön létre az egyik vagy mindkét fél részvételi hajlandóságának hiánya miatt, úgy a titoktartás elvét gyakorolva a folyamatban kívül állók csak a meghiúsulás tényéről kapnak tájékoztatást, de a részletes okokról nem.

2. Személyes interjúk (Milyen fázisban van a konfliktus?)

Az érintett személyek beleegyezését követően, külön mindkét féllel folytatott személyes beszélgetés keretein belül azonosítható be a konfliktus háttere és fázisa. Az utóbbi azért fontos, mert a konfliktus már lehet olyan fázisban, ahol a mediáció érvényét veszti, és más megoldásra van szükség.

3. A mediációs ülés

Ez 6 szakaszból tevődik össze, és maximum 3 óráig tart. A szakaszok a következők:

1. Ráhangolódás: Tájékoztatás az eljárás menetéről, viselkedési normákról és a folyamat szabályairól, továbbá az utóbbiak közös elfogadása. 
2. Saját nézőpont kifejtése, a másik meghallgatása: Mindkét fél ugyanannyi időben oszthatja meg saját nézőpontját, és egymás mondandóját nem szakíthatják meg. 
3. Párbeszéd elkezdése: A felek kérdezhetnek egymástól, és (akár azonnal is) reagálhatnak az elhangzottakra, a közösen elfogadott szabályok mentén.
4. Fókuszok és prioritások: A problémák közös megnevezése, és azok fontossági sorrendbe állítása.
5. Vállalások: A két fél által közösen azonosított problémákra a megoldások kialakítása, kölcsönös vállalások mentén. 
6. Lezárás: Az együttműködést elősegítő megállapodás dokumentálása. 

A mediációs eljárása sikere maga az ülés létrejötte, hiszen egy párbeszéd (normális kommunikáció) indul el a két fél között, ami korábban nem volt meg. A folyamatban pedig az is benne van, hogy már a harmadik lépés után feloldódik a konfliktus, mert kiderül, hogy csak félreértésekből fakadt az egész. Így a szükséges szakaszok számát a konfliktus részletei, mélysége határozza meg.

Az egész folyamat eredménye pedig, hogy:

  • az együttműködési hajlandóság nő,
  • a kapcsolat minősége javul,
  • gyors és pontos információcsere történik,
  • megjelenik a nyílt és két irányú kommunikáció.

Mindezekről bővebben is fogunk beszélgetni nemzetközi szakemberekkel a 2. Nemzetközi Ombuds Nap alkalmából rendezett szakmai délutánunkon október 8-án.

Az esemény linkje: http://bit.ly/ombudsday

 

About Post Author