Barion Pixel Most akkor hogy is állunk ? - KKVHÁZ | megtudhatja + elmondhatja + ott lehet

Előzetes adatok szerint 2011-ben is jó évet zárt a magyar agrárium. Javult az értékesítési árak színvonala, miközben a megtermelt és értékesített mennyiségek is növekedtek. Másik oldalról viszont nem volt igazán dinamikus év a gazdaságban sem Európában sem a hazai piacokon, a fogyasztás csak éppen-hogy növekedett, de inkább stagnált. A 2008-ban kezdődött pénzügyi válság visszafogta a növekedést, sok ország a gazdasági stabilitás megteremtésén dolgozik, s csak ezek után gondolhat újra dinamizálásra, a termelés és fogyasztás gyorsabb bővítésére. Így vagyunk ezzel mi magyarok is. Esélyeinket átmenetileg tovább rontotta a forint árfolyamának gyengülése, bár ez az exportnak inkább jót tesz. Az AGROMASEXPO-ról érkezett híradás szerint a mezőgazdasági gépek iránt jelentős érdeklődés/kereslet növekedés volt érzékelhető, amely bizonyítja, perspektivikusnak itélik helyzetüket a termelők…

A 2011. évi törvényhozási munka a kistermelők helyzetének, piacra jutási lehetőségeinek javítását célozta. Bizakodó hangulatot teremtett a termelők között. Ezt a hangulatot tovább javította a Darányi Ignác terv ismertetése, bemutatása. Ma még nem mérhető fel pontosan, hogy dr. Ángyán József államtitkár lemondása változtat-e érdemben a családi-, kis- és ökogazdaságokat előnyben részesítő eddigi agrárpolitikán. Amennyiben nem, vagy nem nagyon akkor az egyenes vonalvezetés minden előnyét élvezhetné az agrárium.

A termelés bővülése nyilvánvalóan a munkaerő szükséglet bővülésével járt és jár. A vidéki alulfoglalkoztatottság és a munkanélküliség emiatt kissé javulhatott, vagy stagnált, ami nem elhanyagolható eredmény. Még akkor is, ha a 10 éves foglalkoztatás bővítési terv-céloktól egyelőre elmaradás mutatkozik. Mekkora ez az elmaradás azt pontosan a 2011-ről szóló végleges adatok közzétételekor tudjuk majd meg.

Amennyiben sikerül a magyar vidék és élelmiszergazdaság energiáit az eddigieknél jobban kihasználni fontos támasza lehet a nemzetgazdaság stabilizálásának és egy dinamikusabb fejlődés kezdetének.

dr. Szabadkai Antal

Várom a KKVHáz agráriusainak véleményét, saját tapasztalatait e gondolat ébresztőnek és vitaindítónak szánt íráshoz a kkvhaz@kkvhaz.hu e-mail címre.

About Post Author