News & Blog

Komplex vállalkozásfejlesztés

 Kíváncsi vagyok az Ön véleményére! Kérem, írja meg
nekem, hogy Ön szeretné-e, s ha igen miért szeretné fejleszteni vállalkozását? A
válaszaikat a

subvention@t-online.hu
  e-mail címre várom.

Míg válaszaik gyülekeznek, addig
én közel olyan hosszú utazást teszek, mint amilyen távol van Makó
Jeruzsálemtől
, s megosztom Önökkel 2014 évi személyes tapasztalataimat.

Induljunk el Görögországból
az európai kultúra bölcsőjéből-, amely 2012-ben az euro zóna
legsúlyosabb válságban lévő országa volt. Innen érkezett hazánkba az illegális
határátlépők zöme, akikkel a válságot megelőzően a tengerpartokon, turisták
által ellepett helyszíneken mozgó árusként találkozhattunk, ill. a kik az olíva
és narancs ültetvényeken dolgoztak. A válság kitörését követően a gazdaság és a
lakosság az idegenek ellen fordult – és rasszista helyzetek sorozatával –
bűnbakot találva. „Kellemetlenné” vált tartózkodásuk, ezért tovább menekültek,
ahová tudtak jobb élet reményében Magyarországra, majd tovább Európába.
(2013-ban kb.20.000 fő.) Görögország épített utakat, néha nem is akármilyet!
Csatornázott, padkázott, kétsávos, utak futnak lakatlan külterületen, melyek
sehová sem vezetnek, néha csak úgy véget érnek vagy patak szeli ketté, melyen
átkelni lehetetlen.  Sarti alatt kb. 10 km-re bárki megtekintheti – úgy tűnt,
hogy ezt is az unió finanszírozta. Az országban a lakóépületeket szépen
befejezték, a tisztaság és rendezettség higiénia színvonala nőtt. A lakosság
láthatóan köszöni, jól van: erről tanúskodnak a biokertészetek, és kis üzletek,
pékségek sora.

Utazzunk tovább Afrikába,
Közel Keletre, Szíriába, Afganisztánba (ez utóbbiban a békét nem sikerült helyre
állítani, tehát várható volt új front(ok) nyitása), ugyanis jellemzően ezen
országokból menekülnek a vonzó Európába, „ahol még az állatoknak is jogaik
vannak” – hallottam több afrikaitól.

Igen, menekülnek a háborúk és a
választásokat megelőző katonai és vallási erőszak (Mali, Elefántcsontpart,
Kongó, Ruanda, Senegál, Gínea, Mauritánia stb.), szegénység elől. Ők is érző,
gondolkodó és tettre kész emberek, akik tettre készek szebb jövőjük érdekében.
Afrika gazdag ásványi anyagokban, aranyban, gyémántban, ott terem a kávé, kakaó,
kóla.  Ahol nincs ívóvíz, ott van arany. Az agresszorok nem muzulmánok, hanem
egészen más szélsőséges alakulatok. A termékeny területekért, egyéb javakért
háborúk folytak és folynak, – de nem a helyi népességé, ezért is tódulnak a vén
kontinensre. Szeretnének ők is szülőföldjükön maradni, de ha
fegyverekkel lőnek rájuk földjeiken, nincs közbiztonság, oktatás, a kisebbik
rosszat választják. De hol terem a fegyver és miért?- keresem a választ.

Az atlantico.fr szerint
Franciaország
ban 2027-re minden 5 ember muzulmán lesz, az európai nők
átlagosan 1,8 gyermeket szülnek, a muzulmánok 8,1 gyermeket. Belgium lesz 20 év
múlva az Európai Unió első muzulmán többségű országa, köszönhetően a
multikulturalizmusnak. Monetáris bankcsínyről szóló könyvek jelennek meg. A
számok figyelmeztetnek, hogy rövid az időnk, az óra ketyeg. Egy cannes-i
könyvelő úgy véli, a francia lakosságnak elege van a politikusaiból túlzottnak
tartják az adók mértékét, korlátozzák költéseiket, rossznak ítélik meg a
gazdasági környezetet, ezért a fejlődő országok felé indult meg a pénz áramlása.
pl. Angolába.

Szerencsére Magyarországnak
nem voltak gyarmatai, ezért még kevésbé érezhető e vallási és kulturális
különbség terhe – pillanatnyilag.

Szolnokon gyermekem iskolájában
az 1. osztályos, erkölcs és hittan oktatásról szóló szülői értekezlet iránt alig
volt érdeklődő. Gyuri Atya Plébános úr szavait: „ha nem vigyázunk keresztény
hitünkre, akkor 30 év múlva a polgármesterek kelet felé fognak térdepelve
hajbókolni” még kevesebben értették.

Visszatérek a kulcskérdéshez, a
vállalkozásfejlesztéshez. Szerencsések vagyunk, mert:

 • szép és jó országban élünk,
 • lehetőségünk van még egészséges életre, az az egészséges
  élelmiszereket termelni és fogyasztani, mert nálunk megterem,
 • van tiszta ivóvizünk,
 • béke van – bár a világ hirtelen több helyen forrong (nem hiszek a
  véletlenekben)
 • kultúránk gazdag és a kereszténység a békét hirdeti

 

Igen, vannak helyszínek, ahol
szebbek a kirakatok, magasabb a fizetés, több a munkalehetőség. Igen, vannak
problémák bőven a mai Magyarországon, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy
helyünk van a világban
. A világ lakossága mozgásban van, így sok magyar
fiatalok is emigrál – sajnos. A háború és béke kérdésének is fordulatos a
forgatókönyve. Nagy feladat áll előttünk: megőrizni békés, magyarok lakta
Magyarországot, jólétben. A siker számomra az, ha szülőföldemen jól élhetek a
családommal és a gyermekeink is itthon élhetnek jól. Siker, ha a család
együtt marad
, nem kényszerül elmen(ekül)ni messzire szerencsét próbálni – ha
csak nem 3 évre, mint a népmesékben a legkisebb királyfi.

A KKv-k fejlesztése
gazdasági
szempontból azért fontos, mert ebből a
szektorból származik összes vállalat 99%-a, a foglalkoztatottak 75%-a de csupán
a GDP 50%-át és az export 27%-át  termelik meg. (forrás: KKV csúcs, 2014 június)

Figyelmükbe ajánlom a
Világpanoráma egyik beszélgetését:

http://www.echotv.hu/vilag-panorama-2014-05-05-vilag-panorama

A KKV-k fejlesztése
társadalmi
szempontból azért fontos, mert
ha a boldogsághoz szükséges átlagjövedelmet mind nagyobb arányban eléri a
lakosság, a nemzet itthon él tovább, megőrzi hagyományait és lelkét, egységét

Ezen egy egyensúly elérése és fenntartása a cél. Ha a közösség „felhígul”, az az
elszivárog és/vagy idegen kultúrákkal vegyül, akkor identitását veszti.

Az út számunkra: A kkv-k
hazai megerősítése és a helyi javak (termék és szolgáltatás) tudatos
fogyasztása. Kultúránk megőrzése, hogy büszkén megmutathassuk a hozzánk
látogatóknak. A turista is ott szeretek kirándulni, ahol különleges –
megszokottól eltérő – élményben van része, majd örömmel hazatér. Értékes
javainkat külföldön is fogyasztják (export), mint ahogy mi is kávézunk, autózunk
stb.

Export –utópisztikus
célja, hogy az „úton” lévők is hazatérhessenek.
A világ emigrációs
problémáinak – gazdasági, politikai, kulturális és vallási gyökerei
vannak – megoldásához ugyan kicsik vagyunk, mégis talán lehetünk mi a „lámpás”
és közvetíthetjük a tudást, hogy más népek is az ő otthonukban, náluk, élhessen
jól. Exportálhatjuk többek közt a tudásunkat „by faire-trade”, hogy legyen náluk
is ivóvíz, élelem, infrastruktúra, oktatás és ezáltal béke – nálunk és náluk.


Használja ki Ön is a
2014-2020-as időszak pályázati forrásait, fejlessze vállalkozását!

 

 

 1. Útravaló a 2014-2020-as pályázati időszakra – az
  érdekünk közös


„Minden változás egy
tervvel kezdődik. Annak sikere számos dologtól függ.


Az elkötelezettség
mélységétől. Az cél iránti szenvedélytől. Az új irány elfogadásától.


Az akadályok
legyűrésébe fektetett elhivatottságtól.”


 The Originals c. film

 

Mindenki várja már! A cégek fejlesztésére szánt
összeg háromszorosa lesz az eddigieknek.

Az új támogatási források 60 százalékát
azaz 4500 Mrd Ft – közvetlenül a vállalkozások pályázhatják meg.

A gazdaságfejlesztés prioritásai: K+F+I és KKV
szektor erősítése, versenyképesség, Agrárium (vidékmegtartó képesség)  ,
Környezetgazdálkodás, Foglakoztatás (szemlélet) segély – foglalkoztatás ,
Szegénység elleni küzdelem

A GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program) keretében a konvergencia régiókban megvalósuló fejlesztéseket,
a VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) Pest megyét és
Bp-t támogatják.

A támogatási célok között természetesen a
foglalkoztatás bővítés, új termelő és szolgáltató kapacitások bővítése
előnyt élveznek a már meglévő infrastrukturális kapacitások
továbbfejlesztésére, illetve a szolgáltatások, a minőségi színvonal emelésére,
innováció ösztönzésére irányuló törekvések
. A turizmus fejlesztése, a
vállalkozások informatizáltságának növelése, energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának növelése továbbra is megtalálható.

Ki szeretnék emelni négy kitűzött célt, melyek
felett sokszor átsiklunk, jelentőségét alábecsüljük:

1.            
Együttműködő kkv-k számának növelését,
mely a beszállítói integrátorok,
együttműködésben megvalósuló beruházások, klaszterfejlesztés – Pólus program,
turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek munkáját szorgalmazza.

2.             (K
+ I)
Innovatív vállalkozások házon belüli vagy együttműködésben végzett
prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztése,
növekvő Horizont 2020 programban való részvétel

3.            
Piacra jutás
– értéklánc know-how technológia transzfer támogatása.
Idetartoznak pl: marketing, márkaépítés, piaci betörés, üzleti
kapcsolatfelvétel, külföldi kiállítás, cégprezentáció, árubemutató,
sajtófogadás, üzletember találkozó szervezése.

4.            
Támogatott pénzügyi eszközök és szoláltatások:
hitel, lízing és faktoring,
kombinált termékek, tőkeprogramok, garancia eszközök, melyek a KKV szektor
forráshiányát hivatott enyhíteni.

A KKV csúcson is elhangzott adatok:
KKV az összes vállalat 99%-a, a foglalkoztatottak 75%-a de csupán a GDP
50%-át és az export 27%-át  termelik meg.

A feladat kiolvasható. Nekünk, KKV-nak erősödnünk
kell a termékeink és szolgáltatásaink értékének növelésében és külpiacokon való
értékesítése területén.  Termeljünk többet és drágábbat, az az magasabb
hozzáadott értéket állítsunk elő és adjuk el határainkon túl.

Igen nagy feladat ez a 95%-ban mikrovállalkozásokból
(1-9 fős) álló szektor számára. Hogyan? Tanuljunk meg együttműködni és
lépjünk piacra együtt!
Fejlesszük termékeinket, szoláltatásainkat a piac
igényei szerint, alkalmazzuk átgondolt marketinget, alakítsunk ki jól
strukturált együttműködéseket, szerveződéseket. Az érdekünk közös,
együtt mindig könnyebb, olcsóbb és hatékonyabb, mint egyedül.

3 perces feladat!

 1. Dőljünk hátra és fogalmazzuk meg, milyennek szeretnénk cégünket 5 év múlva!
 2. Rögzítsük magunkban: A felkészülés és a tervezés a sikeres megvalósítás
  kulcsa.
 3. Van-e elég erőm, kapacitásom, tudásom önerőből megvalósítani mindezt?
 4. Milyensegítségre, támogatásra lesz szükségem? (Pénz – pályázat+hitel+ktgcsökkentés?,
  Piac? Jól szervezett cég, VIR?)

 

Cége fejlődése az Ön kezében van. Koncentráljon
szakmájára, főtevékenységére és az  idegen területeken forduljunk
szakértőkhöz
a hatékonyabb megoldás érdekében.

 


Pályázatok mellett
használjuk ki a támogatott pénzügyi forrásokat is! Sikeres felkészülést kívánok!

 

A következő részben:

 

 1. Mit tehetünk életvitelünkkel egy kedvezőbb gazdasági
  környezetért?

Közhírré tétetik: Tudatos
Vásárlás és Egészséges Élet együtt járnak!

KKVHÁZ Szerkesztőség

Vélemény írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023