News & Blog

Főpolgármester jelöltek gondolatai a fővárosi kisvállalat fejlesztésről.

Mi is vitát rendeztünk. A stílus a KKVHÁZ köreiben a megszokott, azaz „mit tart a legfontosabb problémáknak, milyen intézkedést tervez azokban”.
A felkérőlevél a keretes írásban.

A kettő + 1 késve beérkezett válasz pedig  Dr. Grundtner Andrástól, Vitézy Dávidtól és Karácsony Gergelytől érkezett. Köszönjük!A felkérő levél:

Tisztelt Főpolgármester-jelölt Asszony! Tisztelt Főpolgármester-jelölt Urak!

A KKVHÁZ – a Magyar Gazdaság Kávéháza www.kkvhaz.hu  a mikro- és kisvállalatok versenyképességéért dolgozik.
Vitaasztalaink népszerűek, mert nem csak problémákat sorolunk, hanem megoldásokat is kiérlelünk

A végtelen számú probléma közül, mindig igyekszünk kiválasztani a legfontosabbakat, mert úgy véljük mindennel egyszerre nem szabad foglalkozni.

A közelgő főpolgármester választás, jó lehetőség arra, hogy a jelöltek érzékeltessék a fővárosi kisvállalatok fejlesztésével kapcsolatos gondolataikat

Arra kérjük Önöket, hogy egymással párhuzamosan, egyidőben ugyanarra a felkérésre adjanak választ!

A felkérés:

Kérjük fogalmazza meg, mit tekint a fővárosi kisvállalati szektor 3 (három) pillanatnyilag legfontosabb problémájának! (maximum 150-150 karakter szóköz nélkül)
Kérjük, hogy a saját felvetéseire, adjon egy vázlatos, vezérgondolatokra koncentráló megoldási elképzelést! (maximum 1500-1500 karakter szóköz nélkül) Javasolt szabályok:

A felkérést egyidőben valamennyi főpolgármester jelölt megkapja e-mailen 2024. május 27. 10:00. (A kézbesítésről telefonon meggyőződünk)
Kérjük a válaszaikat 2024. június 3-án 10:00-kor egyidőben adják meg, amit haladéktalanul, minden változtatás nélkül megjelenítünk az oldalunkon.

A válaszokat közjegyző előtti sorsolással meghatározott sorrendbe helyezzük.
Írásaikat az Önök által csatolt portréképpel illusztráljuk
Az írásokhoz kommentárokat nem fogadunk
A megszülető írásokat nem elemezzük, nem fűzünk hozzá megjegyzéseket, nem illusztráljuk hangulatelemekkel vagy mással.


Dr. Grundtner András főpolgármester-jelölt
Mi Hazánk Mozgalom

Az álláspontom szerint a KKV szektort érintő három legsúlyosabb probléma:

  1. A tervezhetetlen vállalkozási jövőkép.
  2. A valós érdekérvényesíthetőség hiánya.
  3. Korrupt közbeszerzési rendszer.

Az infláció, az energiaárakon nyerészkedő szolgáltatók, a forintárfolyam ingadozás és a jogbiztonság hiánya teljesen kiszámíthatatlanná teszi a piaci tervezést, ezért a vállalatvezetők kénytelenek olyan döntéseket hozni amelyek súlyos kockázatot jelentenek a vállalatok jövőjét illetően.

Sajnos – az állam mellett – a főváros vezetése sem tekint partnerként arra a hazai vállalati szektorra, amely Budapest költségvetésének legjelentősebb bevételi forrását biztosítja az iparűzési adó megfizetésével.

A Mi Hazánk Mozgalom különösen fontosnak tartja a még magyar tulajdonban levő vállalkozások gyakorlati, kézzel fogható támogatását a kormány és a főváros korrupt, multinacionális vállalatokra és a számukra biztosított olcsó, képzetlen munkaerőimportra épülő gyakorlatával szemben. Ennek érdekében Toroczkai László pártelnök éppen a napokban folytatott eredményes tárgyalásokat az Öböl-menti országok politikai és gazdasági vezetőivel a hazai termékek közvetlen piacra juttatása érdekében, a Budapest programunkban pedig részletes szabályokat alkottunk a közbeszerzésekkel kapcsolatos visszaélések ellen.

Ezekről bővebben:

https://mihazank.hu/igy-tesszuk-boldogabba-es-gazdagabba-magyarorszagot
https://mihazank.hu/budapestprogram


Tisztelt Gulyás József Elnök Úr!

Megköszönve az Ön által vezetett KKVHÁZ kezdeményezését, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam 101 pontos főpolgármesteri programom gazdaságfejlesztési fejezetének kis- és középvállalkozásokat érintő terveit.

Mindenekelőtt rögzíteni szeretném, hogy a jelenlegi városvezetéssel szemben határozottan azt képviselem, hogy Budapest városvezetésének van feladata és van lehetősége a fővárosi gazdaságfejlesztésben. Kezdeményező hozzáállással, proaktív gazdaságfejlesztési lépésekkel, a városban rejlő gazdasági és innovációs potenciál kiaknázásával a város a teljes kiszolgáltatottság helyett nagyobb mértékben támaszkodhat saját, belső erőforrásaira.

Ehhez az szükséges, hogy Budapest vezetése rendelkezzen vízióval a város jövőjére vonatkozóan, és saját figyelmét ne kizárólag az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatok ellátására fordítsa, hanem építsen szövetséget mindazokkal, akik a várost fejlesztik, akik Budapesten hozzáadott értéket teremtenek: ingatlanfejlesztőkkel, a városban működő kis- és középvállalkozásokkal, nagyvállalatokkal, a kutatás-fejlesztés és innováció szereplőivel, különös tekintettel az egyetemekre.

Új lendületet kívánunk adni Budapestnek. Ha beleolvasunk a 150 évvel ezelőtti, a Budapest városegyesítésének környékén megjelent napilapokba és folyóiratokba, több alkalommal találkozunk a „világváros” kifejezéssel. Budapest egyesítői és akkori lakosai azt vallották, hogy Magyarország fővárosának világvárossá kell válnia, amely gazdagságában, innovációs képességében, modernitásában, életszínvonalában és szépségében nem marad el Európa vezető városaitól.

Ez a szándék öltött testet végül a kontinens első metrójában, ez tette világhírűvé a magyar malomipart, ezért építettük fel a világ legnagyobb lánchídját, a régi Erzsébet hidat. Ebből a tenni akarásból és hitből született meg az a Budapest, amelynek máig csodájára jár a világ.

De mi a helyzet a mai Ganz Ábrahámokkal, Csonka Jánosokkal, Mechwart Andrásokkal? A vállalkozókkal, az új ötletek megálmodóival, azokkal, akik értéket teremtenek Budapesten? Vajon teret és lehetőséget kapnak-e a kibontakozásra?

És hová pozicionáljuk ma Budapestet a városok versenyében akkor, amikor Bécs lassan elérhetetlen távolságba kerül, sőt már Pozsony is előzni látszik minket?

Nem lehetünk kishitűbbek azoknál, akik Budapest születésekor világvárosnak álmodták meg a fővárost. Eleinkhez hasonlóan szövetségre kell lépnünk fejlesztőkkel, vállalkozókkal, innovátorokkal annak érdekében, hogy kiaknázhassuk a városban szunnyadó gazdasági potenciált.

Létrehozzuk a Budapest Gazdaságfejlesztési Központot annak érdekében, hogy Budapest az európai és világtrendek ismeretében folyamatosan nyomon kövesse és proaktívan alakítsa gazdaságának fejlődését. Budapest nem maradhat le Pozsony, Prága, Tallinn vagy Varsó mögött, ezért legalább olyan tudatossággal kell foglalkozunk fővárosunk gazdaságával, ahogy ezek a városok teszik.

A Budapest Gazdaságfejlesztési Központ egy olyan professzionális szakmai szervezet lesz, amelynek feladata, hogy együttműködéseket építsen ki a budapesti vállalkozói szervezetekkel, egyetemekkel, és nyomon kövesse a főbb gazdasági szereplők, ágazatok működésének hatását a fővárosra, illetve a fővárosi tevékenységek hatását ezeknek a szereplőknek a működésére, egyben szakpolitikai, gazdaságfejlesztési javaslatokat dolgozzon ki. A szervezet aktívan képviseli majd Budapestet a nemzetközi térben, forrásokat vonz be a város fejlesztésébe, nyomon követi az egyetemeken zajló innovációs tevékenységeket.

Új szintre emeljük az együttműködést a felsőoktatási intézményekkel annak érdekében, hogy a város gazdasága és polgárai profitálhassanak a budapesti tudástőkéből. Budapest egyetemváros, felsőoktatási intézményei ma mégis szigetszerűen működnek. Alig van kapcsolatuk a városvezetéssel, az itt működő gazdasági szereplőkkel, az egyetemeken és kutatóintézetekben megszülető tudás és innováció pedig csak kevéssé gazdagítja a városlakók életét. Ezen változtatunk. Arra használjuk az egyetemeken, kutatóintézetekben koncentrálódó tudást, hogy magas hozzáadott értéket előállító, tudásintenzív iparágakat, szolgáltatásokat vonzzunk Budapest gazdaságának élénkítése érdekében.

Létrehozzuk a Made in Budapest védjegyet, ami fel- és megismerhetővé teszi mindazt az értéket, amelyet Budapesten állítottak elő azért, hogy támogassuk az innovatív, kreatív vállalkozások, ágazatok működését a fővárosban.

Budapesten ma számos termék készül a biciklitől a csokoládéig, és számos szolgáltatás központja található itt a biciklis futároktól az új, innovatív applikációkig. Sokszor maguk a budapestiek sem tudják, hogy egy általuk rendszeresen vásárolt termék vagy épp kedvenc filmjük egy részlete mind-mind a fővárosban jött létre. Eljött az idő, hogy láthatóvá tegyük, mennyi érték születik nap mint nap Budapesten az itt dolgozók munkája révén! Ez már csak azért is fontos, hogy választási helyzetben – lokálpatriótaként – a budapesti termék, szolgáltatás mellett tegyük le a voksot.

A Made in Budapest védjeggyel rendelkező termékek, szolgáltatások promóciós lehetőségeket, például vásári megjelenési lehetőségeket, marketingtámogatást is kapnak majd, és bevonjuk őket a budapesti kedvezmények körébe is.

A Fővárosi Önkormányzat ma nem jó gazdája a rá bízott vagyonnak. Városszerte sok helyen állnak üresen üzlethelyiségei. Proaktív szemlélettel, az elképzeléseinkhez partnereket keresve látunk majd neki a valódi vagyongazdálkodás megvalósításának. Nem kiárusítjuk, hanem elsősorban a stratégiai céljainkhoz igazítva hasznosítjuk a fővárosi ingatlanokat. A stratégiai hasznosítás mellett ösztönözzük a kihasználatlanul, üresen álló ingatlanok átmeneti hasznosítását is, lehetőséget teremtünk a budapesti kis- és középvállalkozások számára, hogy „megtalálják a helyüket” a városban.

Város- és gazdaságfejlesztései vízióm, terveim végrehajtásában számítok Önökre és valamennyi budapesti kis- és középvállalkozásra, mint ahogy Önök is számíthatnak rám.

Tisztelettel:

Vitézy Dávid
főpolgármester-jelölt


Zavarba ejtő fordulat történt. Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt úr 13:55-kor küldte meg a válaszát.
Némi hezitálás után, a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva, úgy döntöttünk, hogy a már publikált cikkünket, „-versenyen kívül-„  ezekkel a most olvasott szavakkal kiegészítve frissítjük.

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptam meghívását a rendhagyó vitára, amelyre engedje meg, hogy a válaszom is rendhagyó legyen. Politikám főpolgármesterként és főpolgármester-jelöltként is egy életigenlő politika, amely áthatja az egész működésünket, és meghatározza a legfőbb prioritásainkat az egészségügytől az egészséges utcák programján át az egészséges lakhatáson keresztül az egészséges levegőig. Az ezt keretező, „Jövőt adunk Budapestnek” címet viselő programom az alábbi linken keresztül érhető el:

https://karacsonygergely.hu/programom

Budapest gazdasági ökoszisztémája kapcsán mi nem a mennyiségi, hanem a minőségi tényezőkre helyezzük a hangsúlyt: ezek az életminőség összetevői, a humántőke, illetve az együttműködések és kapcsolatok minősége, mely kihat a termelékenységre, hatékonyságra, a magas hozzáadott értékű ágazatok növekedésére, egyúttal vonzóvá teszi a fővárost a kisvállalkozások számára is, és megfelelő környezetet biztosít a működésükhöz.

Ezt mindenekelőtt a jól szervezett, megbízható közszolgáltatásokkal biztosíthatjuk, amely egyaránt szolgálja a lakosokat és a budapesti gazdaság vállalkozói ökoszisztémájának kereteként a gazdaság szereplőit. Az elmúlt évek súlyos válságainak kezelése kapcsán két dolgot mindig tabuként kezeltünk: a közszolgáltatások jelenlegi szintje és a bérek kifizetése nem kerülhetett veszélybe. Többéves bérpolitikai megállapodással pedig arra törekedtünk végig és törekszünk a jövőben is, hogy a munkabérek reálértékének növekedését biztosítsuk, hiszen megbecsült munkavállalók nélkül a megbízható közszolgáltatások sem biztosíthatók. 

Egy jól működő és egyúttal sokszínű, inspiráló és magas életminőséget nyújtó város képes megtartani népességét, vonzó a fiatal, képzett munkaerő számára, támogatja az ötletek megszületését és megvalósítását, illetve a kedvező vállalkozói környezetet. Ez a verseny intenzitásának fenntartásában és az innovációs folyamatokban is mérhető, de meggyőződésünk, hogy a kisvállalati szektor legnagyobb társadalmi-gazdasági hasznossága a munkahelyteremtő képességében rejlik.

Budapest közterületeinek revitalizációja és a városszövetben betöltött szerepének helyreállítása kulcsfontosságú ebből a szempontból.  A közterületek megfelelő felosztása, minőségi és gyalogosbarát megújítása, a kellemes térérzet megteremtése, azaz a közterületek minőségi és mennyiségi javítása mind olyan, az életminőséget növelő tényező, amely párhuzamosan a vállalkozások működése számára is meghatározó: az élettel teli és élhető közterületeken ugyanis az üzletek is élettel telnek meg. 

A városvezetés a következő öt évben is erre az életigenlő politikára kívánja alapozni a közpolitikáját, a lehető legszélesebb társadalmasítás és az intézményesített társadalmi párbeszéd mellett.

Üdvözlettel,
Karácsony Gergely  


Partnerünk

Az ikonkép forrása: www.turizmus.com

KKVHÁZ Szerkesztőség

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/depo25-bonus25/

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/vietnam/

https://doplang-adipala.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/jepang/

https://tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id/wp-includes/assets/myanmar/

https://cigintung-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/rusia/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/pragmatic/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/garansi-kekalahan-100/

https://banjarwaru-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/js/thailand/