News & Blog

Építés tájvédelmi területen

A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természet közeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. A táj jellege, a természeti értékek és az egyedi tájértékek megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékekkel összehangolt tájba illesztéséről, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során.

Védett természeti területen tilos olyan épületet, építményt létrehozni, amely a terület jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy a tájképi egységet megbontja. A védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő hatósági eljárás során a természetvédelmi hatóság szakhatóságként működik közre a telekalakítás, az építés, a létesítés és a használatbavétel engedélyezésekor.

A természet- és tájvédelmi szakhatósági állásfoglalás megkérése szükséges, ha az építési tevékenység az alábbiak valamelyikét érinti:

  • védett természeti területet (ez települési bel- és külterület egyaránt lehet!)
  • Natura 2000 területet,
  • “ex lege” védett területet (forrás, láp, szikes tó, víznyelő, kunhalom, földvár, barlang),
  • természetvédelmi oltalom alatt nem álló külterületet.

Uniós csatlakozásunkat követően számunkra is kötelezővé vált a Natura 2000 ökológiai hálózat bevezetése, mely az Európai Unió egyik legfontosabb természetvédelmi programja. Célja olyan területek megóvása, amelyeket az 1979-es Madárvédelmi és az 1992-es Élőhelyvédelmi Irányelv alapján folyamatosan jelölnek ki Európa szerte. Ezek a területek nem feltétlen természetvédelmi területek vagy nemzeti parkok. Nagyon sok esetben magántulajdonok, így ezekre különleges szabályok érvényesek annak érdekében, hogy ezek a területek és élőlényeik fennmaradjanak. A Natura 2000 területek nemcsak szárazföldön, hanem az európai kontinens körötti tengerparti és vizes területein is léteznek.

Az alábbi esetekben egyszerűsített építési engedélyezési eljárás lefolytatása után lehetőség nyílik a védett területen való építkezésre vagy ideiglenes építmény felállítására.

  • Ha a telek természetes terepszintjének végleges jellegű megváltoztatása beépítésre nem szánt, védett természeti területen, Natura 2000 területen 1,0 m-t meghaladóan található.
  • Védett természetvédelmi területen és NATURA 2000 területen megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;

b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése.

  • Műemléki-, világörökség, védett természetvédelmi, NATURA 2000 területen az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény, állatkifutó és trágyatároló építmény építése.

BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda

KKVHÁZ Szerkesztőség

Vélemény írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023