Barion Pixel Bioélelmiszerek - KKVHÁZ | megtudhatja + elmondhatja + ott lehet

Arra a kérdésre, hogy egy biotermék hogyan jelenik és jelenhet meg az élelmiszerpiacon, ehhez milyen utat kell bejárnia, ezen cikkben adjuk meg röviden a válaszokat, eloszlatva a fogyasztók szkepticizmusát és remélhetőleg meghozva a vállalkozások kedvét a biotermékek termeléséhez, előállításához.

A biotermékek előállítását világszerte, így az Európai Unióban is, területenként egységes előírások szabályozzák. Az ellenőrző szervezetek a világon mindenütt gondos és folyamatos vizsgálattal biztosítják, hogy a biotermékek a jogszabályoknak megfelelő módon legyenek előállítva. A bioélelmiszer tehát az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás szabályainak megfelelően előállított termék, amelynek ellenőrző és tanúsító szervezet által kiállított tanúsítványa, valamint nyilvántartásba vételi igazolása van, s a címkéjén fel van tüntetve az ellenőrző szervezettől származó jelölés.

Az ellenőrző és egyben tanúsító tevékenységet Magyarországon két szervezet végzi: a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft. Az engedélyezés a gyakorlatban a következő folyamatot jelenti: első lépésként a bioterméket előállítani vagy forgalmazni kívánó személy vagy cég bejelentkezési lap kitöltésével és szerződéskötéssel jelentkezhet az ellenőrző szervezetek valamelyikénél. A bioterméket termelő személy vagy cég bejelentkezésének elfogadását, adatainak nyilvántartását a fenti ellenőrző szervezetek végzik. A termelő nyilvántartásba vételéről az ellenőrző szervezet tájékoztatja az illetékes minisztériumot és igazolást ad ki a termelő részére. Az ellenőrző szervezet megadja a szükséges információkat, és azon formanyomtatványokat, melyeket a cégnek vagy személynek a tevékenysége során folyamatosan és pontosan vezetnie kell. A szerződéskötéssel egyidejűleg vagy a szerződésben meghatározott időponttól az előírásokat teljes mértékben be kell tartani. Növénytermesztés és állattenyésztés esetén ún. átállási időre van szükség ahhoz, hogy a termék ökológiai jelöléssel forgalmazható legyen. Az átállási idő – amely legalább 2 év, évelő növények esetén pedig legalább 3 év – azt a célt szolgálja, hogy a termelő a gazdálkodás egész folyamatát az ökológiai termelés szabályai szerint alakítsa át, a talajtermékenységet vetésforgó beiktatásával javítsa, az állatállomány létszámát a gazdaság eltartó-képességéhez igazítsa, s olyan termelési rendszert alakítson ki, hogy a lehető legkevesebb, az ökológiai rendszerben megengedett készítménnyel fenntarthassa az állatok és növények egészségét. Az átállási idő lejárta után következik a tényleges tanúsítás. Egy megbízott ellenőr áttekinti a dokumentációt, és átvizsgálja a gazdaságot. Ha mindent rendben talál, kiállítja a Minősítő Tanúsítványt, amely igazolja, hogy a termelés a hatályos uniós előírások szerint folyik. Ennek birtokában már alkalmazható a biovédjegy a terméken. A biovédjegyet látva a vásárlók biztosak lehetnek a megvásárolt élelmiszer eredetében és minőségében. A Tanúsítvány megszerzésével azonban nem szűnik meg a termelők és a minősítő, ellenőrző szervezet kapcsolata, az ellenőrző szervezet ugyanis évente egyszer – egyeztetett időpontban – átfogó vizsgálatot tart a termelőnél, az évenkénti ellenőrzés mellett továbbá szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is lefolytathat az ellenőrző szervezet.

About Post Author