Barion Pixel A zöldmezős beruházás - KKVHÁZ | megtudhatja + elmondhatja + ott lehet

A zöldmezős beruházások többsége a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, amely eljárás során az illetékes környezetvédelmi felügyelőségek megvizsgálják a beruházásnak

 1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként a műemlékekre, műemléki területekre és régészeti örökségre is), valamint
 2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, éghajlatra, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásait.

 

A beruházó az építési engedélyezési eljárás megindításakor köteles továbbá benyújtani az építési hatósághoz mindazokat a tanulmányterveket, környezetvédelmi engedélyezési terveket és kiviteli terveket, amelyeknek a következőket kell tartalmazniuk:

 1. a környezeti elemek vizsgálatának eredményét az elvégzett hatástanulmányok alapján;
 2. a tervezett környezetvédelmi létesítmények helyét, típusát, főbb paramétereit;
 3. az építés előtt elvégzendő környezetvédelmi feladatokat;
 4. az építés során betartandó környezetvédelmi intézkedéseket, indoklásukat;
 5. a zöldmezős beruházás üzemeltetése során betartandó környezetvédelmi előírásokat;
 6. a monitoringra vonatkozó előírásokat, javaslatokat.

 

A telekvásárlás és az építkezés tervezése során fontos továbbá a terület régészeti érintettségére vonatkozó információk előzetes beszerzése. Az építési engedélyben előírt régészeti örökségvédelmi feladatok éppen úgy a beruházás előkészítő fázisához tartoznak, mint a környezetvédelmi hatásvizsgálat. A beruházó a beruházás különböző fázisaiban keresheti meg a zöldmezős beruházás megvalósítására tervezett területen illetékes múzeumot és kérhet szakvéleményt:

 1. az ingatlanvásárlás előtt, illetve a tervezési fázisban a beruházónak lehetősége van az illetékes múzeumtól megrendelt próbafeltárás keretében vagy más nem destruktív módszer alkalmazásával a területen található régészeti emlékek előzetes felmérésére a beruházás tervezhetőségének céljából;
 2. az építési engedélyezési eljárás során az illetékes múzeum régészeti hatástanulmányt készít a hatóság előírására, amelynek célja annak áttekintése, hogy a tervezett beruházás milyen hatással van a terület ismert régészeti emlékeire;
 3. az engedély birtokában, a kivitelezés előtt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal régészeti megfigyelést, régészeti próbafeltárást vagy megelőző feltárást írhat elő.

 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy zöldmezős beruházás ma Magyarországon kizárólag a jogerőre emelkedett környezetvédelmi engedélyek, valamint régészeti engedélyek birtokában valósítható meg.

 

BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda

About Post Author