News & Blog

A COVID-19 koronavírus miatti gazdaságvédelmi akcióterv értelmezése a KATA adózókra tekintettel

 

2020.03.23-án a Magyar Közlönyben közzétették a „Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet, „a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről” rendeletet, melyben Magyarország Kormánya az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Sokan nem járatosak a törvények és határozatok világában. Ebben a kialakult káoszban szeretnék segíteni és egyben irányt mutatni, hogy milyen lehetőségeink vannak, mit tehetünk annak érdekében, hogy velünk együtt a vállalkozásunk is túlélje ezt az átmeneti időszakot.

A 2020.03.23-án kihirdetett és közzétett kormányrendelet részben könnyít a vállalkozások terhein. Most a KATA adózókhoz szólva értelmezem a megjelent kormányrendeletet.

A KATA adózók egy része (több mint 81 ezer vállalkozás), valós segítséget kapott kormányunktól, hogy vállalkozásaik terheit csökkentse. Összefoglaltam miknek kell megfelelni, mik vonatkoznak ránk, mi is a könnyítés.

A rendelet hatályba lépésének dátuma: 2020.03.24

 

A 2020.03.24-én készített adózási tanácsadásunkban (a jogszabályi szövegkörnyezetből és a jogalkotási szándékból kiindulva) megfelelési feltételként írtuk a KATA adókedvezmény igénybevételéhez, hogy a felsorolt tevékenységeket főtevékenységként kell folytatni.

A jogszabály ide vonatkozó szakaszainak együttes értelmezése alapján azonban álláspontunk szerint a kedvezményezettek köre jóval szélesebb lett, mint az eddig tervezettek és azokra a vállalkozásokra is ugyan úgy vonatkozik, amelyeknek az egyéb tevékenységi körei között szerepel bármely, a rendelet által felsorolt 26 tevékenység.

Ezt a meglátásunkat támasztja alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalán közzétett tájékoztató is, amely szerint minden olyan vállalkozó jogosult a KATA kedvezményre, amely olyan tevékenységet folytat, ami szerepel a felsorolt tevékenységi körök között, függetlenül attól, hogy abból bevételt szerzett-e vagy sem.

Meglátásunk szerint az adott mentesített tevékenység folytatására akkor is sor kerül, ha egyébként abból még bevételt nem realizált az adóalany, de ténylegesen, fizikailag és igazolhatóan megtörtént a tevékenység folytatása.

Ezek alapján

Milyen feltételeknek kell megfelelnünk?

 • Az alábbiakban felsorolt tevékenység egyikét kell, hogy folytassuk fő-, vagy mellék-tevékenységként,
 • A kisadózó vállalkozás már (a felsorolt tevékenységek tekintetében) 2020. február hónapban a Katv. hatálya alá tartozott.

 

Milyen könnyítésben/kedvezményben részesülünk?

 • Nem kell megfizetni a KATA adót 2020. március, április, május és június hónapokra.

 

Dolgozhatunk-e ezen időszak alatt?

Igen, ezen időszak alatt dolgozhatunk, csak nem kell megfizetnünk a kötelező adót.

 

Minden adófizetés alól mentesülünk?

NEM! Csak a KATA adó megfizetése alól mentesített a kormányrendelet.

Amit továbbra is fizetni kell:

          Helyi iparűzési adó (adóelőleg fizetési határidő 2020.03.16.)

          Kamarai kötelező regisztrációs díj (fizetési határidő: 2020.03.31.)

 

Milyen jogaink nem változnak?

A mentesítési időszak nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét, vagyis jogosultak maradunk:

 • Egészségbiztosítási ellátásra

          Egészségügyi szolgáltatásra

 • háziorvosra,
 • fogászatra,
 • járóbeteg ellátásra,
 • fekvőbeteg ellátásra,
 • gyógyszerár-támogatásra

          Pénzbeli ellátásokra

 • gyermek gondozási díjra (GYED),
 • táppénzre,
 • terhességi gyerekágyi segélyre (TGYÁS)

          Baleseti ellátásokra

 • baleseti táppénzre,
 • baleseti járadékra,
 • baleseti egészségügyi szolgáltatásra
 • Családi támogatásra
  • családi pótlékra,
  • anyasági támogatásra
  • gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES)
  • gyermeknevelési támogatásra (GYET)
  • gyermek gondozási díjra (GYED),
 • Nyugdíjszolgáltatásra

          Saját jogú ellátásokra

 • öregségi nyugdíjra
 • rokkantsági nyugdíjra
 • baleseti rokkantsági nyugdíjra
 • rehabilitációs járadékra

          Hozzátartozói ellátások jogán

 • özvegyi nyugdíjra
 • árvaellátásra
 • szülői nyugdíjra
 • baleseti hozzátartozói ellátásokra

 

A korábbi adóink alól is mentesülünk?

Nem, a korábbi adókötelezettségeink nem törlődnek. A 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozást (vagyis csak a KATA adó) a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben (az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig) fizethetjük meg.

 

Pótlékmentes a korábbi KATA adó utólagos részletekben történő megfizetése?

Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik.

Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

 

Milyen tevékenységekre vonatkozik az adómentesség?

Igen, ez az egyik legfontosabb kérdés. Kire is vonatkozik a kedvezmény?

Az alábbiakban a részletezem a kormányrendeletben felsorolt tevékenységeket, hogy mindenki azonosítani tudja Önmagát. Ebben a www.teaorszamok.hu weboldal volt a segítségemre.

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

4932 – Taxis személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          személyszállítás a taxival

          a személygépjármű bérbeadása vezetővel együtt

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

9602 – Fodrászat, szépségápolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, egyenesítése és hasonló kezelése, férfiak, nők és gyerekek részére

          a borotválás, szakáll vágása

          a kozmetikai kezelés, arcmasszázs, manikűr, pedikűr, arckikészítés, sminkelés, testfestés stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a parókakészítés, lásd: 3299

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4334 – Festés, üvegezés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          az épületek belső és külső festése, kerítések, rácsok, nyílászárók festése

          az egyéb építmények festése

          az üvegezés, tükörburkolat felszerelése stb., üvegbevonat, tükörfal és egyéb üvegtermék felszerelése, ablaküvegezés

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

8690 – Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humán-egészségügyi ellátás:

          az ápolói, szülésznői, a fizioterápiás és egyéb egészségügyi szakellátás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a csontkovácsolás, a homeopátiás kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra stb. területén.
Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi intézményben, vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben, valamint a kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint saját rendelőben, a betegek otthonában vagy bárhol. Ezek a tevékenységek nem foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

          a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, az iskolafogászati nővérek és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt dolgoznak

          az olyan orvosi laboratóriumok tevékenysége, mint:

          röntgenlaboratóriumok és más képalkotó diagnosztikai központok

          vér-, vizeletvizsgálati laboratóriumok

          a vérellátó központok, a spermabankok, a transzplantációs központok stb. tevékenysége

          a betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, beleértve a légi szállítást is; ezt a szolgáltatást általában egészségügyi vészhelyzet esetén biztosítják.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 3250

          – az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51

          a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 7120

          élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 7120

          a kórházak tevékenysége, lásd: 8610

          az orvosok és a fogorvosok tevékenység, lásd: 862

          ápolói szolgáltatás, lásd: 8710

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

4321 – Villanyszerelés

Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi épületen és egyéb építményen a következő elektromos rendszerek felszerelése és helyszíni szerelése:

          elektromos vezeték és csatlakozó, mérőóra

          számítógép-hálózat és kábeltelevízió vezetékei, a száloptikás vezetékekkel együtt

          műholdvevő antenna

          világítási rendszer

          tűzjelző

          betörés elleni riasztórendszer

          közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer

          repülőtéri kifutópálya világítása

          az elektromos eszközök és háztartási felszerelések csatlakoztatása, a padlófűtéssel együtt

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a távközlési és erősáramú vezeték építése, lásd: 4222

          az elektronikus biztonsági rendszer (betörés, tűzjelzés) szolgáltatás keretében nem elkülönülten végzett üzembe helyezés, fenntartás, lásd: 8020

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

9604 – Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, gyógyfürdők, fogyasztó- és karcsúsítószalonok, masszázsszalonok stb. tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          az orvosi masszázs és terápia, lásd: 8690

          a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények tevékenysége, lásd: 9313

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

9001 – Előadó-művészet

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása:

          művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége

          az egyéni művész (színész, táncos, zenész, szövegmondó és egyéb előadó) tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítőtevékenység, amely általában film-, színházi és más kulturális produkcióban való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul, lásd: 7490

          a szerep közvetítői ügynöki, színházi szereposztó-ügynöki tevékenység, lásd: 7810

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

4322 – Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Ebbe a szakágazatba tartozik a csővezeték, a fűtő- és a légkondicionáló rendszer felszerelése, beleértve a bővítési, átalakítási, karbantartási és javítási munkákat.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          az épületen és egyéb építményen a következők szerelése:

          fűtőrendszer (elektromos, gáz és olaj)

          kazán, hűtőtorony

          nem elektromos napkollektor

          csővezeték és egészségügyi (szaniter) felszerelés

          ventilátor, hűtő- vagy légkondicionáló eszköz és csövei

          gázvezeték-szerelvény

          gőzcső

          esőztető tűzoltórendszer

          kerti locsolórendszer

          a csővezeték szerelése

          az épületben lévő szennyvízcsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          ipari kemence, kazán, egyéb fűtési berendezés javítása, lásd 3312

          az elektromos padlófűtés beszerelése, lásd: 4321

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

8622 – Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          a speciális szakterületen végzett szakorvosi, sebészeti vizsgálat, konzultáció és kezelés

          azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtás nélkül végeznek olyan gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610

          az szülésznői, a fizioterápiás és más egészségügyi szakszolgáltatás, lásd: 8690

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

4332 – Épületasztalos-szerkezet szerelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          a fából vagy egyéb anyagból készült nyílászáró (pl. ajtó, ablak, ajtó- és ablaktok stb., automata és forgóajtó kivételével)

          beépített bútor, konyha, lépcső, üzleti berendezés, a laboratóriumi berendezés bútorainak felszerelése és hasonlók beszerelése

          a belsőtéri befejező munkák, például lambériázás a mennyezeten és falon stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          az automata és forgóajtó beszerelése, lásd: 4329

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

8551 – Sport, szabadidős képzés

Ebbe a szakágazatba tartozik például a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés. Idetartozik mind a nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. Nem tartozik ide a felsőoktatási intézmények ilyen jellegű (iskolarendszerű) képzése. A képzés szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon. Az ebbe az osztályba tartozó képzés formálisan megszervezett.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás stb.)

          sporttábor, sporttanfolyam

          a tornatanfolyam

          a lovastanfolyam, lovasiskola

          az úszótanfolyam

          a hivatásos sportoktatók

          tanárok, edzők tevékenysége

          a harcművészeti tanfolyam

          a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama

          a jógatanfolyam stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a kulturális képzés, lásd: 8552

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

4391 – Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          a tetőszerkezet-építés

          a tetőfedés, eső- és ereszcsatorna létesítése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          az építőipari gépek és eszközök kölcsönzése személyzet nélkül, lásd: 7732

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

8621 – Általános járóbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          a háziorvosi általános orvosi ellátás, vizsgálat, konzultáció és gyógykezelés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610

          a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok tevékenysége, lásd: 8690

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

4333 – Padló-, falburkolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          az épületen és egyéb építményen a következő anyagok lerakása, felrakása, felerősítése vagy felszerelése:

          kerámiából, betonból vagy faragott kőből készült fal- és padlóburkoló lap, külső homlokzat (díszkerámia, kő, tégla stb.)

          parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat, fából készült falburkolat

          szőnyegpadló és linóleum padlóburkolat (beleértve a gumiból vagy műanyagból készülteket is)

          mozaikpadló, márványból, gránitból vagy palából készült padló- és falburkolat, belső díszítő

          tapétázás

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

8623 – Fogorvosi járóbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          az általános fogorvosi és a szakfogorvosi ellátás, pl. fogászat, az endodontia és a gyermekfogászat; a szájkórtan

          a fogszabályozás

          a műtéti fogászati tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 3250

          a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610

          a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 8690

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

9002 – Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          az élő színházi, koncert, opera vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei:

          rendezői, produceri tevékenység, díszlet tervezése, építése, látvány-, fény-, hangeffektus-tervezés stb.

Ebbe a szakágazatba tartozik az élő előadások produceri és impresszáriós tevékenysége is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a színházi és művészeti személyi ügynökök, ügynökségek tevékenysége, lásd: 7490

          szereposztás, szerepnyilvántartás, lásd: 7810

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

9319 – Egyéb sporttevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy anélkül)

          az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők stb. tevékenysége,

          a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége

          a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység

          a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége

          a sporthorgászat és -vadászat szervezése

          a hegyi vezetés

          a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag sporthorgászati, halászati terület működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 7721

          a sport-, játékiskolák és tanfolyamok szolgáltatása, lásd: 8551

          a magántanár, -edző sportoktatása, lásd: 8551

          a sportklub szabadtéri vagy fedett pályás sporteseményeinek szervezése és lebonyolítása létesítményben, vagy anélkül, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére, lásd: 9311

          a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése lásd: 9329

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

8610 – Fekvőbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak (pl. a városi és a megyei kórházak, a nonprofit szervezetek által fenntartott kórházak, az egyetemi kórházak, a katonai kórházak és a börtönkórházak) és a szakkórházak (pl. az elmebetegek, és drogfüggő betegek gyógyítására szakosodott kórházak, a fertőzőkórházak, a szülőotthonok és a gyógyszanatóriumok) gyógyító, diagnosztikai, kezelési tevékenysége

          az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett tevékenységek, mint:

          az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás

          a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatásokat

          a sürgősségi ellátás

          a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének biztosítása

          azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt végeznek olyan gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati laboratóriumot, lásd: 7120

          az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500

          a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 8422

          az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, az endodontiai és a gyermekfogászati; a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 8623

          a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862

          az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 8690

          a mentőszolgálat, lásd: 8690

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

8230 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Ebbe a szakágazatba tartozik a rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy menedzselése, mint pl. üzleti és kereskedelmi bemutatók, értekezletek, kongresszusok, konferenciák és találkozók, függetlenül attól, hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló létesítményt a szervezők üzemeltetik, vagy nem.

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

5520 – Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre, vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, nyaralóházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:

          gyermeküdülő, egyéb üdülőház

          vendégház és bungaló

          falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül

          ifjúsági szálló

          turistaszálló, hegyi menedékhely

          menedékhely, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és italszolgáltatással lásd: 5510

          a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra , jellemzően havi vagy éves időtartamra lásd: 68..

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

9313 – Testedzési szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          a, fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények szolgáltatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a magántanár, -edző sportoktatása, lásd: 8551

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

5629 – Egyéb vendéglátás

Ebbe a szakágazatba tartozik a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló ételszolgáltatás, meghatározott időszakban.

Idetartozik még a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés sport- és hasonló létesítményekben. Az ételt többnyire központi egységben készítik.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          az ételszállítás (pl. közlekedési vállalkozások részére)

          koncessziós ételszolgáltatás a sport- és hasonló létesítményekben

          üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése koncesszióval (pl. üzemben, irodában, kórházban vagy iskolában)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a romlandó áruk feldolgozása viszonteladásra, lásd: 1089

          a romlandó áruk kiskereskedelmi értékesítése, lásd: 47-es

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

5590 – Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás egyágyas vagy többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, (szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek részére.

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:

          diákszálló

          kollégium

          munkásszálló

          családi panzió, szoba bérbeadása

          vasúti hálókocsi

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

9200 – Szerencsejáték, fogadás

Ebbe a szakágazatba tartozik a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenység, mint:

          a szerencsejáték-szelvények értékesítése

          az érmével működő szerencsejáték-automaták üzemeltetése

          az érmével működő játékautomaták üzemeltetése

          virtuális szerencsejáték-weboldal üzemeltetése

          a tippeléses (bukmékeri) és más fogadással kapcsolatos tevékenység

          fogadás a fogadóirodában (a pályán kívül)

          a kaszinó (beleértve a hajókon működőket) működtetése

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)

8810 – Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Ebbe a szakágazatba tartozik:

          az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:

          az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása

          az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása

          a fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430

          az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8730

          a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 8891

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

5510 – Szállodai szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik az elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti időtartamra a látogatók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Idetartoznak a bútorozott, néhány esetben teakonyhával felszerelt vendégszobák és lakosztályok. A vendégek részére további szolgáltatások nyújthatók: pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, uszoda, edzőterem, pihenési, szórakozási szabadidős lehetőségek, konferencia- és rendezvénylétesítmények.

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:

          szálloda

          üdülőszálloda

          apartmanszálloda

          motel

          gyógyszálloda

          konferenciaszálloda

          kaszinószálloda

          motorhotel

          panzió

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

          ház, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra, lásd:. 68.

 

És mi lesz a többiekkel?

Természetesen gondolni kell azokra a vállalkozásokra is, akiket a kormányrendeletben felsorolt tevékenységi körök nem nevesítenek. Reméljük, hogy bővíteni fogják a vállalkozók körét, akik élhetnek a kedvezménnyel.

A kialakult helyzet mindenki számára, így számomra is teljesen új, sok fejtörést okoz. Mindent megteszek annak érdekében, hogy hitelesen és érthetően tájékoztathassak mindenkit a vállalkozásokat érintő változásokról.

A következő tanácsadási cikkünkben erre a helyzetre térünk ki, hogy mit is tehet az a KATA adózó, akire nem vonatkoznak a gazdasági akcióterv kedvezményei.

Páricsi Zoltán

2020.04.08.

 

KKVHÁZ Szerkesztőség

Vélemény írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A Magyar Gazdaság Kávéháza!

Termékünk a kapcsolat, a tudás és a közösségi élmény

Hiszünk abban, hogy a gazdaság minden felelős
szereplőjének, politikai nézetektől független,
konstruktív, kulturált, rendszeres párbeszéde a magyar
versenyképesség egyik záloga.

Minden jog fenntartva 2023

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/depo25-bonus25/

https://madura-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/vietnam/

https://doplang-adipala.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/jepang/

https://tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id/wp-includes/assets/myanmar/

https://cigintung-wanareja.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/rusia/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/pragmatic/

https://karangsembung-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/css/garansi-kekalahan-100/

https://banjarwaru-nusawungu.cilacapkab.go.id/wp-includes/js/thailand/