Barion Pixel A bioüzemanyagok szabályozása - KKVHÁZ | megtudhatja + elmondhatja + ott lehet

Bár a bioüzemanyagok előállítását az EU is támogatja, és célul tűzte ki azok nagyobb arányú terjesztését, a gyakorlatban mégis kevesen tudják, mi minősül ténylegesen bioüzemanyagnak, és milyen jogszabályi feltételek betartása esetén állítható elő, illetve forgalmazható Magyarországon.

A bioüzemanyagok definíció szerint olyan üzemanyagok vagy tüzelőanyagok, amelyeket a növényi vagy állati biomasszából állítanak elő. Halmazállapotuk szerint a bioüzemanyagok előfordulnak mind szilárd (pl. energianád), mind folyékony (pl. bioetanol, biodízel) és gáz halmazállapotban (pl. biogázok).

Az üzemanyag akkor minősül “bio”-nak, ha az uniós és magyar jogszabályokban meghatározott valamennyi fenntarthatósági követelménynek megfelel. A bioüzemanyag akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha

(i) a bioüzemanyag alapanyagaként felhasznált biomassza igazoltan fenntarthatóan kerül megtermelésre, és

(ii) a bioüzemanyag használatából eredő üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés mértéke legalább 35%. Fontos tudni, hogy ez utóbbi követelményt 2013. április 01-jétől kell alkalmazni azoknak a létesítményeknek a tekintetében, amelyek 2008. január 23-án vagy azt megelőzően kezdte meg működését.

A bioüzemanyag előállításához felhasznált biomassza akkor minősül fenntarthatóan megtermeltnek, ha

(i) olyan szántó művelési ágba sorolt területről származik, amelyre a 2008. évben egységes területalapú támogatás iránti kérelmet nyújtottak be és nem minősül érzékeny területnek (alapértelmezett terület); vagy

(ii) biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területről vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területről származik és azon terület védelmi céljával összeegyeztethető gazdálkodás folyik, továbbá a termelés folyamata nem ellentétes a biológiai sokféleség megőrzésének és a nagy értékű, természetes ökoszisztémák megóvásának szempontjaival; és

(iii) termelése során a közösségi jogszabályokban meghatározott jó mezőgazdasági és ökológiai állapottal kapcsolatos minimum követelményeknek megfelelő gyakorlat betartásra kerül.

A biomassza termelőknek lehetőségük van biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolni a fenntarthatóságot, azonban itt is több lépcsős jogszabályi követelményeknek kell megfelelni: a biomassza igazolás ugyanis csak akkor állítható ki, ha a biomassza teljes mennyisége alapértelmezett területen kerül előállításra, összegyűjtésre, és a biomassza termelője a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be.

A fenntarthatónak megtermelt biomasszából előállított köztes termék, bioüzemanyag megfelelőségének igazolására a biomassza kereskedő, a biomassza forgalmazó, valamint az üzemanyag-forgalmazó fenntarthatósági igazolást állíthat ki.

A jogszabályi követelményeknek megfelelő biomassza kereskedőkre, a biomassza feldolgozókra, az üzemanyag-forgalmazókra vonatkozó adatok a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásában (BÜHG nyilvántartás) megtekinthetők. Itt lelhetők fel továbbá a fenntarthatóság igazolására és az üvegházhatású értékeikre vonatkozó adatokat is.

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataltól kérhető fenntarthatósági bizonyítvány kiadása a biomassza, a köztes termék és a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésének hatósági igazolására. A Hivatal a fenntarthatósági bizonyítványt abban az esetben adja ki, ha:

(i) a kérelmező szerepel a BÜHG nyilvántartásban és az igazolásban foglaltakat auditor tanúsította, és

(ii) a biomassza megfelel a fent meghatározott feltételeknek.

BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda

 

{jcomments off}

About Post Author